Вхід /
Реєстрація
   

ТЕСТ 1.2 ПЛОСКА ФЕРМА ПІД ДІЄЮ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ СИЛИ

Джерело:

S. Timoshenko, Resistance des materiaux, t.1, Bruxelles, Edition Polytechnique Beranger, 1963, p. 10.

 

 Формулювання задачі:

Плоска ферма складається з двох похилих стержнів однакової довжини, жорсткості поперечного перерізу та площі перерізу А0, розташованих симетрично відносно вертикальної осі, шарнірно з’єднаних у спільному вузлі (точка С) і шарнірно обпертих в місцях опори (точки А і В). У спільний вузол прикладена вертикальна сила F. Визначити вертикальне переміщення спільного вузла w і поздовжні сили в стержнях ферми N.

 

 Геометрія:

Тип створюваної задачі:

Плоска ферма або балка-стінка (X, Z).

 

 Геометричні характеристики:

L = 4.5 м; θ = 30°; А0 = 3·10-4 м2.

 

 Характеристики матеріалу:

Модуль пружності: E = 2.1·1011 Па.

 

 Граничні умови:

Точки А і В: X = Z = 0.

 

 Навантаження:

F­­ = 2.1·104 Н.

 

 Опис задачі:

Система моделюється двома скінченними елементами фермового стержня (тип СЕ 4). Кількість вузлів в розрахунковій схемі – 3.

 

 Аналітичне розв’язання:

 Результат розрахунку:

Шукана величина

Аналітичне розв’язання

ЛІРА 10

Відхилення, %

NAC, H

21000

21000

0.00

NCВ, H

21000

21000

0.00

wC, м

-0.003

-0.003

0.00