Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   

Прайс

Міні - ідентична за функціональністю конфігурації Standard, дозволяє здійснювати розрахунки будівель та споруд, використовуючи до 5000 вузлів та елементів. Підходить для вирішення локальних конструкторських завдань, наприклад, розрахунок плит перекриттів, балок, колон
Стандарт – комплект програми, який дозволяє здійснювати розрахунки будівель та споруд без обмеження по кількості використовуваних вузлів та елементів
PRO – здійснює розрахунки, що входять до складу конфігурації Standard з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності об`єктів
FULL – містить повний перелік функціональних можливостей ЛІРА 10.10
Ціни вказані в гривнях
Вартість ліцензії на модулі програмного комплексу
Таблиця 1
ЛІРА 10.10
Конфігурація
для комп’ютерів на базі архітектур х86 та х64
Міні5
5000 вузлів чи елем.
Стандарт
PRO
FULL
Вартість підсистем
Базова комплектація:
 • графічне середовище користувача;
 • лінійний статичний розрахунок;
 • динамічний розрахунок методом розкладання за формами власних коливань (акселерограма, сейсміка за нормативними документами (30 модулів)1, гармоніка, імпульс, удар, пульсація вітру);
 • обчислення розрахункових сполучень зусиль (РСЗ);
 • обчислення розрахункових сполучень навантажень (РСН);
 • обчислення навантажень на фрагмент конструкції (ФРАГМЕНТ);
 • перевіка міцності перерізів (ЛІТЕРА);
 • конденсація мас (перерозподіл мас в задані вузли розрахункової схеми);
 • поповерхові вузлові спектри реакції;
 • редагована база сталевого прокату;
 • редагована база матеріалів (бетон, арматура, сталевий прокат);
 • система документування;
 • інтерфейс прикладного програмування (LiraAPI);
 • Revit Structure>ЛІРА 10 >Revit Structure;
 • AutoCad>ЛІРА 10 >AutoCad;
 • Tekla Structure>ЛІРА 10 >Tekla Structure;
 • інтеграція з графічними та розрахунковими системами на основі форматів: *.msh; *.stl; *.obj; *.mesh; *.off; *.poly; *.dxf; *.igs; *.3ds; *.neu; *.byu; *.ifc; *.vol; *.sli;
 • інтеграция з документуючими системами на основі форматів: *.docx; *.xlsx; *.csv; *.pptx; *.html; *.bmp; *.gif; *.png; *.jpeg; *.tiff; *.avi;
+
+
+
+
56 0004
Стійкість:
 • визначення коефіцієнтів запасу і форм втрати стійкості конструкції;
+
+
+
+
7 000
Конструююча система залізобетонних конструкцій (ЗБК):
 • перевірка та підбір армування залізобетонних елементів;
 • перевірка та підбір армування трубобетонних елементів;
 • поверхня несучої здатності;
 • продавлювання залізобетонних плит;
+
+
+
+
15 400
Конструююча система сталевих конструкцій (СТК):
 • перевірка та підбір перерізів сталевих елементів;
 • протоколювання розрахунку.
+
+
+
+
11 200
Фізична та конструктивна нелінійність
-
-
+
+
16 800
Геометрична нелінійність
-
-
+
+
16 800
Монтаж:
 • лінійний;
 • нелінійний (елементи фізичної, конструктивної та геометричної нелінійності);
 • прямий динамічний аналіз на змонтовану споруду;
-
-
-
+
16 8002
Прямий динамічний аналіз (Динаміка+) на дію акселерограм, сейсмограм та інших динамічних навантажень для задач:
 • лінійних;
 • физично і конструктивно нелінійних;
 • геометрично нелінійних;
-
-
-
+
16 800
Ґрунт:
 • визначення жорсткості природньої основи;
 • визначення жорсткості пальової основи;
-
-
-
+
16 800
Варіація моделей:
 • об'єднання РСЗ пакету задач;
 • формування РСЗ та РСН по завантаженнях пакету задач;
-
-
-
+
16 800
Міст:
 • поверхні впливу;
 • прокатка по осях колес;
 • розрахунок багатоярусних схем;
-
-
-
+
16 800
Pushover Analysis (нелінійний квазістатичний аналіз динамічних задач):
 • на однокомпонентну акселерограму;
 • ДБН В.1.1-12:2014;
 • СТО НІУ МГСУ 2015;
 • EN 1998-1:2004;
-
-
-
+
16 8003
Теплопровідність:
 • обчислення розподілу температури по конструкції;
 • врахування отриманого температурного поля в напружено-деформованому стані;
-
-
-
+
16 800
Розрахунок перерізів:
 • визначення пружно-геометричних, пластичних, крутильних, зсувних, масово-інерційних та жорсткісних характеристик;
-
-
-
+
16 800
Фільтрація:
 • моделювання фільтрації в насиченому вологою грунті з обчисленням розподілу швидкості тиску рідини;
 • побудова депресійної кривої;
 • врахування отриманого порового тиску в напружено-деформованому стані;
-
-
-
+
16 8003
33 600
89 600
123 200
206 080
Система знижок6
Таблиця 2
Кіл-ть одночасно придбаних ліцензій
Міні
Стандарт
PRO
FULL
вибіркова конфігурація
2 ліцензії (знижка 20% від вартості)
53 760
143 360
197 120
329 728
знижка 20%
3 лицензии (знижка 30% від вартості)
70 560
188 160
258 720
432 768
знижка 30%
Від 4-х ліцензій і більше
По домовленості
Вартість обміну з попередніх версій
Таблиця 3
Версія/Конфігурація
Міні
Стандарт
PRO
FULL
вибіркова конфігурація
ЛІРА 9.x - 10.8
6 720
17 920
24 640
41 216
знижка 80%
Спеціальні пропозіції
Таблиця 4
Найменування конфігурації
Вартість
ЛІРА 10.10 FULL для ВУЗів
ліцензія на 20 робочих місць + 1 локальна ліцензія для викладача
Договір про співпрацю
ЛІРА 10.10 FULL CUP
для користувачів альтернативних систем, при наявності актуальних підтверджуючих документів
103 040
ЛІРА 10.10 PRO CUP
для користувачів альтернативних систем, при наявності актуальних підтверджуючих документів
61 600

Відправити запит