Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   

Вийшов новий реліз ПК ЛІРА 10.12 R2.3

Вийшов новий реліз ПК ЛІРА 10.12 R2.3
28.06.2022
Шановні колеги, повідомляємо про офіційний вихід нового релізу ПК ЛІРА 10.12.

У релізі 2.3 були виправлені виявлені помилки, а також додані певні зміни.

ПК ЛІРА 10.12 R2.3 доступний для завантаження із розділу завантажити.

Для ліцензіатів ПК ЛИРА 10.12 оновлення до релізу 2.3 надається безкоштовно.

Графічна система та розрахунковий процесор
 • Відновлено можливість задавати до 1000 завантажень
 • В линійній задачі ДИНАМІКА+ з використанням системи МОНТАЖ виправлено врахування елементів невідбиваючої межі (62,64,68)
 • Відновлено можливість відображення форм власних коливань для нелінійних задач
 • В задачах системи ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ з використанням системи ДИНАМІКА+ уточнено формування матриці теплоємності стержня
 • Для задач системи МОНТАЖ відновлено врахування понижуючих коефіцієнтів до модуля пружності матеріалів (що задаються користувачем)
 • Виправлено відображення коефіцієнтів в таблиці НСЗ за Єврокодом
 • Реалізовано можливість розрахунку стійкості за РСН, в яке входить гармонічне завантаження (тільки для першого варіанта)
 • В системі ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ додано врахування СЕ інтерфейсу (268 і 269)
 • Прискорено ручне редагування номерів вузлів в групах об'єднання переміщень
 • Додано обмеження: узгодження сіток не можна застосовувати до елементів, що примикають до абсолютно твердих тіл
 • Виправлено коефіцієнт розподілу у таблиці "Періоди і частоти власних коливань"
 • Відкориговано призначення знака для сумарної динамічної реакції у 65 модулі сейсміки
ДК
 • Для складених дерев'яних перерізів реалізовано інтерфейс для вибору модуля пружності (розрахункового або нормативного) та призначення поправочного коефіцієнту
 • Виправлені параметри бази даних матеріалу дерева "СП клеєне" і "LVL"
 • Уточнено розрахунок жорсткісних характеристик дерев'яної коробки
З/Б
 • Виправлено помилку, яка в деяких (рідкісних) випадках призводила до некоректного визначення моментів тріщиноутворення
 • Під час розрахунку за Єврокодом уточнено врахування коефіцієнту надійності при сейсмічних навантаженнях
 • При розрахунку продавлювання виправлено урахування ексцентриситетів
 • Уточнено розрахунок з використанням криволінійної діаграми деформування бетону по ДСТУ
 • Виправлено урахування коефіцієнтів відповідальності при розрахунку за ДСТУ
 • Змінено логіку розрахунку сталезалізобетонних перерізів на зсув і кручення
 • Додано арматуру класу А500СП по СТО 36554501-065-2020*
 • Виправлені характеристики для арматури Вр500 і А400
 • Для користувацької бази даних бетонних матеріалів за Єврокодом відновлено можливість задавати модуль пружності
 • Виправлено помилку при побудові поверхні несучої здатності на поперечні сили та кручення
МК
 • Опрацьовано низку винятків, які в окремих випадках не дозволяли відкрити протокол із конструюючим розрахунком
 • Для коробки 150х100х7 за ГОСТ 30245-2003 виправлено погонну вагу
Ґрунт
 • При заданні перерізу палі відновлено можливість редагування розширення п'яти
 • Внесені виправлення в розрахунку стійкості ґрунту, що оточує палю
 • В системі ҐРУНТ виправлено помилку побудови розрізу для схеми з одночасною наявністю плитного та пальового фундаменту
Інше
 • Оновлено довідкову систему
 • Розроблено "Інструкцію користувача 10.12"