Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   

Вийшов новий реліз ПК ЛІРА 10.12 R2.3

Вийшов новий реліз ПК ЛІРА 10.12 R2.3
30.06.2022
Шановні колеги, повідомляємо про офіційний вихід нового релізу ПК ЛІРА 10.12.

ПК ЛІРА 10.12 R2.3 доступний для завантаження із розділу завантажити. Для ліцензіатів ПК ЛІРА 10.12 оновлення до релізу 2.3 надається безкоштовно

У релізі 2.3 були виправлені виявлені помилки, а також додані певні зміни:

Графічна система та розрахунковий процесор
 • Відновлено можливість задавати до 1000 завантажень
 • В линійній задачі ДИНАМІКА+ з використанням системи МОНТАЖ виправлено врахування елементів невідбиваючої межі (62,64,68)
 • Відновлено можливість відображення форм власних коливань для нелінійних задач
 • В задачах системи ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ з використанням системи ДИНАМІКА+ уточнено формування матриці теплоємності стержня
 • Для задач системи МОНТАЖ відновлено врахування понижуючих коефіцієнтів до модуля пружності матеріалів (що задаються користувачем)
 • Виправлено відображення коефіцієнтів в таблиці НСЗ за Єврокодом
 • Реалізовано можливість розрахунку стійкості за РСН, в яке входить гармонічне завантаження (тільки для першого варіанта)
 • В системі ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ додано врахування СЕ інтерфейсу (268 і 269)
 • Прискорено ручне редагування номерів вузлів в групах об'єднання переміщень
 • Додано обмеження: узгодження сіток не можна застосовувати до елементів, що примикають до абсолютно твердих тіл
 • Виправлено коефіцієнт розподілу у таблиці "Періоди і частоти власних коливань"
 • Відкориговано призначення знака для сумарної динамічної реакції у 65 модулі сейсміки
ДК
 • Для складених дерев'яних перерізів реалізовано інтерфейс для вибору модуля пружності (розрахункового або нормативного) та призначення поправочного коефіцієнту
 • Виправлені параметри бази даних матеріалу дерева "СП клеєне" і "LVL"
 • Уточнено розрахунок жорсткісних характеристик дерев'яної коробки
З/Б
 • Виправлено помилку, яка в деяких (рідкісних) випадках призводила до некоректного визначення моментів тріщиноутворення
 • Під час розрахунку за Єврокодом уточнено врахування коефіцієнту надійності при сейсмічних навантаженнях
 • При розрахунку продавлювання виправлено урахування ексцентриситетів
 • Уточнено розрахунок з використанням криволінійної діаграми деформування бетону по ДСТУ
 • Виправлено урахування коефіцієнтів відповідальності при розрахунку за ДСТУ
 • Змінено логіку розрахунку сталезалізобетонних перерізів на зсув і кручення
 • Додано арматуру класу А500СП по СТО 36554501-065-2020*
 • Виправлені характеристики для арматури Вр500 і А400
 • Для користувацької бази даних бетонних матеріалів за Єврокодом відновлено можливість задавати модуль пружності
 • Виправлено помилку при побудові поверхні несучої здатності на поперечні сили та кручення
МК
 • Опрацьовано низку винятків, які в окремих випадках не дозволяли відкрити протокол із конструюючим розрахунком
 • Для коробки 150х100х7 за ГОСТ 30245-2003 виправлено погонну вагу
Ґрунт
 • При заданні перерізу палі відновлено можливість редагування розширення п'яти
 • Внесені виправлення в розрахунку стійкості ґрунту, що оточує палю
 • В системі ҐРУНТ виправлено помилку побудови розрізу для схеми з одночасною наявністю плитного та пальового фундаменту
Інше
 • Оновлено довідкову систему
 • Розроблено "Інструкцію користувача 10.12"