Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   
ПК ЛІРА 10.4 – нова глава в розвитку програмного комплексу, котра поєднала в собі незмінну якість та зручність ПК ЛІРА 10.х з найсучаснішими методами та технологіями програмування. Дана версія націлена на те, щоб зробити роботу з ПК ЛІРА ще простішою та ефективнішою, тому розробники впевнені, що всі без винятку користувачі належним чином оцінять всю різноманітність нових можливостей ПК ЛІРА 10.4.

Основні нововведення ПК ЛІРА 10.4

Міст

У ПК ЛІРА 10.4 система Міст народжується заново. Покращена інтуїтивність задання вихідних даних, істотно підвищена точність обчислень (врахування ширини колії рухомого навантаження), додана можливість графічного аналізу та документування результатів розрахунку. Використання системи Міст для розрахунку споруд на рухомі навантаження:
• навантаження від автотранспортних засобів;
• навантаження від пішоходів;
• навантаження від негабаритних колісних засобів;
• навантаження від рухомого складу метрополітену та трамвайних потягів.

Ґрунт

Система Ґрунт призначена для автоматизованого обчислення змінних в плані коефіцієнтів постелі під фундаметною плитою. У ПК ЛІРА 10.4, наряду з покращеннями графічного інтерфейсу, істотно підвищена швидкість визначення коефіцієнтів постелі за рахунок використання багатопоточності процесора.

Варіація моделей

Додана можливість об'єднання обчислених зусиль та переміщень від завантажень у різних задачах, з подальшим обчисленням РСЗ і РСН. Дана можливість дозволить коректно обчислювати особливі сполучення навантажень.
Результуючі РСЗ та РСН можуть бути використаними для розрахунку в конструювальних системах.

Pushover Analysis (нелінійний статичний метод)

Дозволяє оцінити поведінку конструкції при сейсмічних впливах за межею пружності. Цей метод пов'язує несучу здатність, представлену як залежність переміщення верху будівлі від сили зсуву в основі, із сейсмічною вимогою, поданою у вигляді спектра реакції. Обчислюється точка перетину кривих несучої здатності та спектра реакції - динамічної рівноваги, за якою визначається очікувана поведінка конструкції.

Скінченні елементи з вузлами посередині сторін/ребер

Реалізовані нові скінченні елементи з проміжними вузлами, що дозволяють отримати значно більшу точність рішення задачі, ніж аналогічні елементи без проміжних вузлів, при тій же кількості невідомих.
Реалізовані лінійні, фізично нелінійні та геометрично нелінійні СЕ:
• трикутний та чотирикутний СЕ балки-стінки, плити і оболонки;
• тетраедр, трикутна призма і чотирикутна призма об'ємної задачі.

Залізобетонні конструкції

Додана можливість виконувати перевірку заданого армування по всій схемі (визначаються відсотки використання за різним перевіркам).
Додана можливість виконувати перевірку та підбір арматури за нормами AСI 318-11 (США). Реалізований розрахунок продавлювання плит колонами довільного перерізу.

Графічна система

При заданні розрахункової схеми архітектурними елементами додана можливість призначення в'язей, шарнірів, жорстких вставок і т.д. Сформовану схему можна відправити на розрахунок, а скінченно-елементна модель сформується автоматично.
Реалізована інтерактивна робота розрахункового процесора, що дозволяє швидко знаходити та виправляти помилки в розрахунковій схемі, виявлені на етапі розрахунку.
Крім цього, реалізовано безліч інших функцій, як для створення розрахункової схеми, так і для аналізу результатів розрахунку.

Металеві конструкції

Додана можливість редагування бази сталевого сортаменту.
Додані:
• зварний переріз несиметричного зварного двотавра,
• прокатні перерізи круг, квадрат, прямокутник,
• плетений канат.
При заданні тавра додана можливість використання бази даних для двотаврів.

Зв'язок з іншими розрахунково-графічними та документуючими комплексами

• Спільна робота Autodesk Revit Structure і ПК ЛІРА 10.4 дає можливість використовувати аналітичну модель Revit Structure в якості розрахункової моделі в ПК ЛІРА 10.4 для оцінки надійності прийнятих конструктивних рішень, з подальшою передачею результатів розрахунку в аналітичну модель Revit Structure (наприклад, результати підбору арматури)
• Можливість синхронізації аналітичної моделі Revit Structure та її похідної розрахункової моделі ПК ЛІРА 10.4 дозволяє знизити загальний час виконання проектних робіт.
• Автоматичне перетворення моделі Revit Structure в модель ПК ЛІРА 10.4 дозволяє уникнути появи можливих помилок, властивих створенню моделі на основі креслень, тим самим підвищується надійність оцінки прийнятих конструктивних рішень.


Взаємозв'язок Autodesk AutoCAD і ПК ЛІРА 10.4 реалізований за допомогою команд "Імпорт із * .dxf", "Імпорт поверхових планів із * .dxf" і "Експорт в * .dxf".

"Імпорт з *.dxf" дозволяє імпортувати в ПК ЛІРА 10.4 готову скінченно-елементну модель збережену в dxf файлі.

"Імпорт поверхових планів з *.dxf" дає можливість імпортувати поверхові плани в архітектурні елементи ЛІРИ 10.4, з подальшою їх тріангуляцією засобами ЛІРИ.

"Експорт в *.dxf" дозволяє передати з ЛІРИ 10.4 в dxf файл не тільки вихідну геометрію розрахункової схеми, а й деформовану схему, мозаїки та ізополя деформації, зусилля і напруження і т.д.

Зв'язок з іншими графічними та розрахунковими системами здійснюється на основі форматів:
*.msh; *.stl; *.obj; *.mesh; *.off; *.poly; *.dxf; *.igs; *.3ds; *.neu; *.byu; *.ifc

Зв'язок з іншими документуючими системами здійснюється на основі форматів:
*.docx; *.xlsx; *.pptx; *.html; *.bmp; *.gif; *.png; *.jpeg; *.tiff; *.avi
що дозволяє легко здійснювати обмін даними з більшістю інженерних та графічних програм.

Повний перелік нововведень ПК ЛІРА 10.4

Нові системи (модулі):
• Другий тип варіації моделей;
• Міст;
•  Pushover Analysis;

Графічна система та розрахунковий процесор
• Удосконалено архітектурні елементи:
• Елементам можна призначати жорсткі вставки, шарніри, закріплення (на весь елемент, на ребро та на точку);
• Елементи не пропадають під час розрахунку: у вихідних даних користувая працює з моделлю із архітектурних елементів, у результатах розрахунку – з скінченноелементною моделлю;
• Реалізована інтерактивна робота розрахункового процесора: при виконанні розрахунку не появляється вікно процесора. На синіх рядках з помилками або попередженнями подвійним кліком можна виділити помилковий об'єкт;
• Реалізована нова бібліотека високоточних елементів - з вузлами на сторонах;
• Реалізоване виведення результатів по кроках для нелінійних задач;
• Реалізована можливість врахування твердих тіл в геометрично нелінійних задачах;
Реалізована можливість виконання конструювального розрахунку відразу після успішного закінчення розрахунку на міцність;
• Додана можливість задавати змінні в часі моментні навантаження для модуля Динаміка плюс;
• Покращена інтуїтивність зміни деформованої схеми і коефіцієнтів масштабування навантажень;
• У фільтрах по орієнтації додана обробка пластин на паралельність осям;
• Додано інструмент аналізу навантажень: з'явилася можливість відображати навантаження відносно узгоджених осей пластин та об'ємних елементів, локальних осей вузлів;
• Додане врахування груп об'єднання переміщень при копіюванні вузлів;
• У фільтр вибору додана опція "Взяти властивості з об'єкта";
• У режимі «переміщення» у функцію «притягнути до площини» додано «притягання уздовж заданої прямої»;
• У режимі «перетину» додано «перетин площиною»;
• Додана можливість підписувати ізолінії;
• Додана можливість групового створення конструктивних елементів без аналізу примикань;
• У режимах, що працюють з групами об'єктів (наприклад, групи елементів або жорстке тіло), додана можливість множинного виділення (для видалення, індикації й т.п.);
• Додана можливість налаштовувати комбінації клавіш для пунктів меню і змінений принцип роботи з тулбарами;
• Додана можливість задання змінного поперечного перерізу на групу елементів;
• Додана можливість задання жорстких вставок з розмірів перерізу - ексцентричний переріз;
• Додані шаблони фрагментів схеми з архітектурних елементів;
• Автоматична підстановка значень навантажень в її назву;
• Актуалізовано модуль розрахунку на сейсмічні впливи (51) згідно СП 14.13330.2014;
• Модифікований модуль розрахунку на сейсмічні впливи (44) згідно EN 1998-1: 2004 (Eurocode 8);
• Додано модуль розрахунку на сейсмічні впливи (60) з можливістю задання 1 або 3 графіків коефіцієнта динамічності..

Зв'язок з іншими програмами
• Удосконалено імпорт поверхових планів з dxf;
• Доданий експорт в dxf:
• передається виведена на вузлах та елементах інформація;
• передається деформована схема;
• передається мозаїка або ізополя зі шкалою значень;
• Удосконалено імпорт з Revit Structure 2015;
• Реалізовано оновлення моделі в Revit Structure 2015:
• оновлюється змінена геометрія;
• передаються результати розрахунків;
• Додана можливість імпорту архітектурної моделі з ifc формату.

Ґрунт
Додана можливість інтерактивного додання свердловин на розрізі;
• Спрощено процес вибору свердловини прихованої навантаженнями;
• Істотно збільшена швидкість обчислення коефіцієнтів постелі за рахунок багатопоточних обчислень;
• Додана можливість імпортувати модель ґрунту з раніше створених розрахункових схем;
• Створення 2D розрахункових схем ґрунтових масивів за даними з розрізів.

Залізобетонні конструкції
• Для підбору симетричної арматури в пластинчастих елементах додана обробка логічних груп в користувальницькому шаблоні армування;
• Реалізована перевірка заданого армування по всій схемі - видаються коефіцієнти запасу по перевіркам;
• Реалізовано підбір і перевірка арматури за нормами США (ACI 318-11);
• Додана можливість переносити підібрану арматуру у вихідні дані;
• Реалізовано продавлювання для колон довільного перерізу.

Металеві конструкції
• Додані прокатні профілі: круг, квадрат, прямокутник і профіль плетений канат;
• Додана можливість використовувати базу даних для двотаврів при задаванні тавру;
• Доданий переріз несиметричного зварного двотавру;
• Додана можливість переносити підібрані перерізи у вихідні дані;
• Розширена база сортаментів;
• Доданий редактор сталевого сортаменту.


Основні нововведення ПК ЛІРА 10.4 R2.0

• Суттєво покращені функції імпорту та експорту моделей, використовуючи формати IFC (рис. 1) і NEU, допрацьовані прямі та зворотні зв'язки з програмою Autodesk Revit 2015.

• Модуль Міст отримав ряд корисних нововведень, наприклад, можливість отримання ліній впливу за допомогою перетину довільним розрізом (рис. 2). Прискорений процес обчислення ліній та поверхонь впливу.

• З'явився новий режим "Аналіз моделі№ (рис. 3), який дає можливість у графічному вигляді аналізувати більшість параметрів розрахункової схеми: пружну основу, переріз, матеріали, зв'язність моделі. Режим аналізу зв'язності моделі дає можливість оцінити кількість розрізнених елементів за різними параметрами.

• Режим аналізу пружної основи дозволяє оцінити різні параметри, котрі виводяться на екран у вигляді епюр з ізополів характеристик:
- коефіцієнти постелі C1z і C2z виводять як для пластин, так і для ;стержнів
- Pz – рівномірно розподілене навантаження, задане для розрахунку коефіцієнтів постелі;
- усереднений модуль деформації;
- усереднений коефіцієнт Пуассона;
- глибина стискуваної товщі;
- осідання (рис. 4).

• З'явилася можливість під час формування жорстких вставок автоматично врахувати розміри перерізів, що дозволить зекономити час на моделювання дійсної роботи конструкцій.

• У рамках розрахунку конструкцій будівель та споруд за граничними станами другої групи під час аналізу переміщень інженер-конструктор повинен оцінювати відносні значення кутів повороту та переміщень. Для спрощення даної процедури у режимі аналізу переміщень (результати розрахунку) додана можливість вказувати реперний вузол (виведення переміщень відносно реперного вузла, рис. 5).

• З'явилася можливість під час формування завантажень автоматичного додавання назви завантаження (рис. 6). Додана можливість під час копіювання зображення з екрану автоматичного іменування назви виведених результатів у назву графічного файлу. Дана можливість суттєво скорочує час під час формування результатів розрахунків.

• Користувацький інтерфейс десятого покоління ПК ЛІРА використовує найпередовіші технології, завдяки чому стало можливо використовувати власний програмний код для отримання будь-яких даних у режимі результатів розрахунку. Користувач може використовувати LiraAPI для автоматизації рутинних дій під час формування таблиць та підготування результатів розрахунку.

• Під час конструювання залізобетонних конструкцій суттєво прискорений процес розрахунку арматури як за першим так і за другим граничним станом за всіма нормами (рис. 7), додана можливість задавати крок поздовжніх стержнів (рис. 8). Оптимізований алгоритм підбору поперечної арматури по похилих перерізах за нормами Росії.

• Удосконалений редактор бази сталевого прокату, спрощені процедури створення власного сортаменту (при задаванні розмірів перерізу, автоматично визначаються його геометричні характеристики). Додані нові складені перерізи сталевих коробок із двох рівнополочних і двох нерівнополочних кутиків (рис. 9).

Повний перелік нововведень ПК ЛІРА 10.4 R2.0

Імпорт/Експорт
• допрацьований імпорт моделі із Revit 2014 і Revit 2015;
• покращений імпорт моделі із формату IFC;
• покращений імпорт та експорт моделі у формат NEU.

Графічна система та розрахунковий процесор
• суттєво прискорений розрахунок задач системи Міст;
• прискорено графічне відображення результатів розрахунку системи Міст;
• для поверхонь впливу реалізована можливість отримати лінію впливу за допомогою перетину довільним розрізом (система Міст);
• додана можливість призначити пружну основу архітектурним елементам, з можливістю автоматичного обчислення коефіцієнтів постелі, використовуючи систему Ґрунт;
• актуалізований розрахунок на сейсмічний вплив згідно з ДБН В.1.1-12:2014 (Україна) (36 модуль);
• доданий новий режим "Аналіз моделі", який дає можливість у графічному вигляді аналізувати більшість параметрів розрахункової схеми;
• додана можливість задавання жорстких вставок пластинам із розмірів перерізу;
• у режимі об'єднання переміщень додана кнопка упакувати (видалення порожніх груп) та розбити (розділення складеної групи на окремі групи);
• у режимі аналізу переміщень (результати розрахунку) додана можливість вказувати реперний вузол (виведення переміщень відносно реперного вузла);
• додане автоматичне додавання назви завантаження та назви виведених результатів в назву графічного файлу під час копіювання зображення з екрану;
• додана можливість використовувати LiraAPI для отримання будь-яких табличних даних у режимі результатів розрахунку.

модуль Ґрунт
• у редакторі ґрунту додана можливість зберегти зображення (прзрахункова модель, розріз, свердловина) для системи документування.
• додана можливість врахування навантаження, прикладеної на архітектурні елементи;
• у режимі аналізу результатів розрахунку додані таблиці:
• характеристика ґрунтів;
• інформація про свердловини;
• додаткові навантаження на ґрунт;
• елементи фундаментних плит.
• додана можливість візуалізації розрахункових параметрів (використовуючи режим "Аналіз моделі"):
• усереднений модуль деформації;
• усереднений коефіцієнт Пуассона;
• глибина стискуваної товщі;
• осідання.

Залізобетонні конструкції (модуль ЗБК)
• уточнено розрахунок на дію крутильних моментів для корбчастих перерізів за нормами ДБН, Єврокод;
• уточнено розрахунок по перевірці арматури на дію крутильних моментів за нормами: СНиП, СП, ДБН, Єврокод;
• уточнено алгоритм підбору поперечної арматури по похилих перерізах за нормами: СНиП, СП;
• у конструюванні для плитних елементів доданий "Крок поздовжніх стержнів" для всіх норм;
• скоректовано перетворення підібраної арматури (за результатами розрахунку) у вихідні дані для перерізів, у який не вдалося підібрати арматуру;
• прискорено процес розрахунку арматури як за першим так і за другим граничним станом за всіма нормами.

Сталеві конструкції (модуль СТК)
• додані нові складені перерізи:
• сталева коробка з двох рівнополочних кутиків;
• сталева коробка з двох нерівнополочних кутиків.
• удосконалений редактор бази сталевого прокату, спрощені процедури створення власного сортаменту (при заданні розмірів перерізу, автоматично визначаються його геометричні характеристики);
• попередньо встановлені таблиці сортаменту захищені від випадкової зміни.

Інше
• скоректований процес встановлення/видалення.


Основні нововведення ПК ЛІРА 10.4 R3.0


• Істотно прискорена робота графічної системи за рахунок реалізації нової функціональної можливості візуалізації розрахункової схеми на основі технологій OpenGL 3.2. Завдяки даній технології, працювати зі схемами з декількох мільйонів елементів стало значно легше (рис.1);

• Прискорені переходи між різними режимами в ПК ЛІРА: режими аналізу результатів за різними типами, режими створення та аналізу результатів моделей;

• Актуалізовані та додані нові модулі розрахунку на сейсмічні впливи за нормами Азербайджану та Ізраїлю (модулі 50 і 56 відповідно). Так само додане виведення коефіцієнта динамічності для сейсмічних і пульсаційних завантажень для кожної форми коливань (рис. 2);

• У таблицях результатів вдосконалені процедури сортування даних. Тепер ви можете використовувати багаторівневе сортування даних по будь-якому стовпцю як в порядку зменшення, так і в порядку зростання будь-яких числових даних. Таким чином, при сортуванні по одному з параметрів (рис.3) не відбуватимуться розриви результатів по елементах, також можна налаштовувати фільтри за значеннями (призначається колірний діапазон);

• Удосконалено функції імпорту моделей, використовуючи формат IFC, що дозволяє здійснювати зв'язок з такими програмами, як: Tekla Structures, ArchiCAD та ін. На малюнках 4 і 5 подані результати передачі моделі з Tekla Structure в ПК ЛІРА 10.4 R3. При виникненні колізій, пов'язаних з різними сортаментами, як стандартними так і користувацькими, користувачеві пропонується таблиця відповідності перерізів в інтерактивному вигляді (рис.6);

• Удосконалено імпорт моделей з Revit 2015, а так само реалізований імпорт моделі з Revit 2016;

• Розширено функціонал LiraAPI, створено нові приклади, доповнена довідка за LiraAPI (рис. 7);

• Додана можливість розрахунку коефіцієнтів постелі для стержневих елементів у системі Ґрунт, при цьому можна використовувати і пластинчасті елементи (рис.8) при моделюванні стрічкового фундаменту. У режимі призначення пружної основи, додана можливість отримувати ширину опирання з перерізу стержня. Для таких стержнів можна використовувати підбір/перевірку армування без обмежень. Також реалізований імпорт штампових навантажень на ґрунт з файлів формату dxf;

• Удосконалено розрахунок металевих конструкцій за місцевою стійкостю. Тепер перед розрахунком даного граничного стану, аналізуються всі елементи схеми на предмет необхідності перевірки місцевої стійкості;

• Додана можливість розрахунку ширини розкриття тріщин за допомогою задання діаметру арматури, для плит - діаметр чи крок (рис. 9). Так само прискорений алгоритм підбору арматури - значно зменшився час підбору арматури для пластинчастих та стержневих елементів.

Повний перелік нововведень ПК ЛІРА 10.4 R3.0

Імпорт/Експорт
• Покращено імпорт моделі з Revit 2015;
• Реалізовано імпорт моделі з Revit 2016;
• Покращено імпорт моделі формату IFC;
• Реалізовано імпорт моделі з TEKLA через IFC формат;
• Покращено імпорт розрахункових схем з формату NEU.

Графічна система та розрахунковий процесор
• Реалізовано нову функціональність візуалізації розрахункової схеми на основі OpenGL 3.2. Для комп'ютерів, які не підтримують стандарт OpenGL 3.2, збережена можливість використання функціональності візуалізації попередніх версій Ліри на основі OpenGL 1.1;
• Прискорена робота всіх режимів візуалізації результатів розрахунку;
• У режимах, що працюють з групами елементів та вузлів, додана кнопка "Видалити порожні групи";
• Доданий розрахунок на сейсмічний вплив згідно SI 413.3 (Ізраїль), (56модуль);
• Актуалізовано розрахунок на сейсмічний вплив згідно AzDTN 2.3-1-2010 (Азербайджан) (50 модуль);
• Для модуля динаміки 41 додана можливість обчислення спектра реакції по одній або декількох акселерограмах землетрусів;
• Додано виведення коефіцієнта динамічності для сейсмічних і пульсаційних завантажень;
• Для таблиць результатів реалізоване сортування по стовпцях, а також доданий фільтр за значеннями (задаються колірні діапазони);
• Додана можливість імпортувати бібліотеки перерізів/матеріалів/параметрів конструювання з іншої задачі;
• Значно прискорений процес вибору елементів за обраними вузлам;
• Змінена логіка сортування зображень в режимі Скопіювати зображення (зображення сортуються за датою створення).

Ґрунт
• Додана можливість розрахунку коефіцієнтів постелі для стержневих елементів у системі Ґрунт;
• Додано імпорт штампових навантажень на ґрунт з файлів формату dxf, заданих замкнутим полігоном;
• Для стержневих елементів у режимі призначення пружної основи, додана можливість отримувати ширину опирання з перерізу стержня;
• У режимі Аналіз моделі при аналізі осідань додана можливість вказувати реперний елемент, відносно якого буде обчислюватися відносна різниця осідань.

Залізобетонні конструкції
• Прискорено алгоритм підбору арматури для пластинчастих і стержневих елементів за всіма нормативними документами;
• Змінений зовнішній вид задання конструювання за ДСТУ (додані коефіцієнти умов роботи бетону, арматури і коефіцієнти обліку сейсмічного впливу);
• Додана можливість вказати діаметр арматури (для плит: діаметр чи крок) для розрахунку ширини розкриття тріщин;
• В алгоритмах підбору та перевірки армування по СНиП 2.01.03-84 враховані вимоги для слабоармованих елементів;
• При заданні параметрів армування по СНиП 2.01.03-84 додана арматура класів А240, А400С, А500С;
• Уточнено алгоритм визначення конструктивної арматури при розрахунку за нормативними документами СНиП 2.01.03-84 і СП 63-13330-2012.

Сталеві конструкції
• Додані нові складові перерізу:
- Швелер з двох кутиків;
- Швелер з двох кутиків і листа;
- Складена коробка з 4-х кутиків;
• Уточнено критерії для перевірки місцевої стійкості для перерізів двотавра (симметрического і несиметричного), швелера і коробки;
• Уточнено алгоритм підбору зварних двотаврів/коробок з листів.

Інше
• Допрацьована система інтеграції зовнішніх розширень LiraAPI;
• Додана довідка українською та англійською мовами.

Основні нововведення ПК ЛІРА 10.4 R4.0

 • Додано експорт архітектурної моделі у формат ifc, завдяки чому, появився двосторонній зв’язок з Tekla Structures.
 • Для нового алгоритму візуалізації розрахункової схеми підвищена версія OpenGL до версії 3.3. Завдяки цьому, робота з великими моделями стала зручнішою та швидшою.
 • Для розрахунку перерізів з врахуванням обмеженого кручення, було додано 5 нових типів навантажень, які використовуються в ознаці схеми 7. Додана можливість виконувати об’єднання переміщень по W (депланація) для ознаки схеми 7. Обмежене кручення може здійснювати значний вплив на роботу сталевих тонкостінних стержнів відкритого профілю, таких, наприклад, як двотавр (симетричний, або несиметричний) і швелер. Обмежене кручення супроводжується згином окремих частин перерізу. Наприклад, у двотаврах (з вертикально розташованою стінкою і горизонтальними поясами) при крученні виникає горизонтальний згин кожного із поясів у протилежних напрямках. Два протилежно направлених згинальних моменти утворюють згинно-крутний бімомент, величина якого характеризує обмежене кручення.
 • У режимі перетворення результатів додане врахування архітектурних елементів, завдяки чому, користувачі можуть швидко передавати в інші програми не тільки зміни геометрії, але й зміни перерізів, що раніше доводилося робити вручну.
 • Суттєво розширена база даних сортаментів металопрокату, додано більше 20 нових сортаментів.

Повний перелік нововведень ПК ЛІРА 10.4 R4.0

Імпорт/Експорт
 • Доданий експорт архітектурної моделі у формат ifc
 • Покращений імпорт архітектурної моделі із ifc формату (доданий імпорт плит з криволінійним контуром)
 • Покращений зв’язок з Revit 2015 і 2016
  • додано зіставлення сортаментів металів;
  • виправлені помилки з навантаженнями (не відображалися навантаження на вузлах в стержнях);
  • виправлені помилки з осями (вісі - виправлений поворот елемента відносно своєї осі);
  • виправлене оновлення геометрії плит (перероблений алгоритм).
 • Реалізований експорт моделей в Tekla Structures через ifc формат.

Графічна система і розрахунковий процесор
 • Для нового алгоритму візуалізації розрахункової схеми підвищена версія OpenGL до версії 3.3.
 • Збільшена продуктивність нового алгоритму візуалізації для дуже великих розрахункових схем.
 • Додано 5 нових типів навантажень, які використовуються в ознаці схеми 7:
  • зосереджений бімомент на стержні;
  • рівномірно розподілений бімомент на стержні;
  • нерівномірно розподілений бімомент на стержні;
  • зосереджений бімомент у вузлі;
  • задана депланація в вузлі.
 • Уточнена побудова спектра реакції для 27 і 29 модулів динаміки.
 • Доданий атрибут подання "Номер групи уніфікації" для елементів розрахункової схеми.
 • Виправлене сумування результатів по сейсмічному впливі (модуль 51) для РСН і РСЗ. Вибір знаку здійснюється по формі із максимальним модальним вкладом.
 • Доданий контроль виходу коліс рухомого навантаження за межі рівня руху (система МІСТ).
 • Розширена гранична кількість вузлів в АТТ до 500.
 • Додана можливість виконувати об’єднання переміщень по W (депланація) для ознаки схеми 7.
 • У режимі перетворення результатів додане врахування архітектурних елементів.
 • Прискорена автоматична генерація груп продавлювання.
 • Покращене опрацювання СЕ 7 з врахуванням змінного перерізу.
 • Покращена українська та англійські локалізації.
 • Виправлений модуль динаміки 42 (сейсміка по нормах США).

Залізобетонні конструкції
 • Уточнений розрахунок коефіцієнта впливу стискуючих і розтягуючих напружень ?_n по п.8.1.34 СП 63.13330.2012.
 • У таблиці результатів «ЗБ стержні підбір по РСЗ» доданий стовбець УНГ (номер групи уніфікації) по всіх нормах.
 • Уточнена умова появи конструктивної арматури для балочних елементів по висоті поперечного перерізу (п. 10.3.8 СП 63.13330.2012, п. 5.21, СНиП 2.03.01-84*).
 • Змінені граничні умови (забрані Верхня та Нижня прив’язки центрів мас арматури до граней перерізу) для Кільцевих перерізів.
 • Змінений алгоритм підбору кроку поперечної арматури при дії крутних моментів (СНиП 2.03.01-84*, СП 63.13330.2012).
 • Додане виведення класів бетону та арматури у локальних результатах (ACI318).
 • При розрахунку на продавлювання (п. 8.1.46) змінене співвідношення між діючими моментами та граничними моментами (М /Мult) і діючим зосередженим зусиллям та граничним зусиллям (F/Fult) (письмо НДІЗБ ім. А. А. Гвоздєва від 01.06.2015з. по питанню трактування п. 8.1.46).

Сталеві конструкції

Суттєво розширені бази сортаментів.

Сортаменти двотаврів.
 • ASTM A 6/A 6M - 12 Американські двотаври S з похилом внутрішніх граней полиць
 • ASTM A 6/A 6M - 12 Американські двотаври W нормальні з паралельними гранями полиць
 • ASTM A 6/A 6M - 12 Американські двотаври НР колонні з паралельними гранями полиць
 • BS 4-1: 2005 Британські балочні двотаври J з похилом внутрішніх граней полиць
 • BS 4-1: 2005 Британські універсальні колонні двотаври UС з паралельними гранями полиць
 • BS 4-1: 2005, ASTM A 6/A 6M Британські універсальні балочні двотаври UB з паралельними гранями полиць
 • BS 4-1: 2005 Британські універсальні колонні двотаври UBP з паралельними гранями полиць
 • Європейські колонні двотаври HD з паралельними гранями полиць
 • Європейські широкополочні балочні двотаври НЕ з паралельними гранями полиць
 • ASTM A 6/A 6M -12 Європейські розширені балочні двотаври HL з паралельними гранями полиць
 • Європейські розширені широкополочні двотаври HLZ
 • Європейські колонні двотаври HP (широкополочні несучі палі) з паралельними гранями полиць
 • Європейські балочні двотаври IPE з паралельними гранями полиць
 • Європейські нормальні двотаври IPN з похилом внутрішніх граней полиць
 • JIS G 3192: 2008, JIS A 5526: 2005 Японські двотаври Н з паралельними гранями полиць
 • Двотаври балочні IPE R з паралельними гранями полиць

Сортаменти швелерів
 • BS 4-1: 1993 Британські швелери СН з похилом внутрішніх граней полиць
 • BS 4-1: 2005 Британські швелери PFC з паралельними гранями полиць
 • Європейські швелери U з похилом внутрішніх граней полиць
 • DIN 1026-2: 2002-10 Європейські швелери UPE з паралельними гранями полиць
 • DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202: 1986 Європейські швелери UPN з похилом внутрішніх граней полиць
 • ASTM A 6/A 6M - 12 Американські швелери C з похилом внутрішніх граней полиць
 • ASTM A 6/A 6M - 12 Американські швелери МС з похилом внутрішніх граней полиць

Повний перелік нововведень ПК ЛІРА 10.4 R5.0

Графічна система і розрахунковий процесор
 • Розширено можливості демоверсії
 • Підвищена стійкість роботи на робочих станціях з 2-ма мониторами
 • Під час використання елементів з проміжними вузлами уточнений алгоритм розрахунку на сейсмограму та акселерограму землетрусів у модулі Динаміка+
 • Суттєво прискорена робота режимів, які оперують списками вузлів і елементів
 • Виправлена робота LiraAPI для таблиць з результатами підбору армування
 • Для монтажних задач додана можливість збору мас із статичних завантажень, які прикладуються на змонтовану споруду
 • У модулі Pushover реалізовне врахування вимог нормативних документів Eurocode 8 EN 1998-1:2004 і ДБН В.1.1-12:2014 (у тому числі й на задану акселерограму)
 • Актуалізовано розрахунок на сейсмічний вплив згідно ДБН В.1.1-12:2014 (Україна) (37 і 46 модулі)

Залізобетонні конструкції
 • Уточнений розрахунок по утворенню нормальних тріщин за нормами СНиП 2.03.01-84* [р.4.5, формула (124)]
 • Для норм СП 63.13330.2012 змінений алгоритм розрахунку моменту тріщиноутворення. Розрахунок здійснюється на основі нелінійної деформаційної моделі [п. 8.2.14]
 • Для норм СНиП 2.03.01-84* уточнено розрахунок моменту опору приведеного перерізу Wpl
 • Уточнено підбір арматури з врахуванням коректуючих коефіцієнтів до модуля деформації та міцності бетону при використанні системи «Монтаж»
 • Для норм СП 63.13330.2012 внесені зміни у визначенні розрахункових значень міцнісних характеристик за допомогою коефіцієнтів умов роботи γbi [п. 6.1.12]
 • Уточнено алгоритм підбору арматури для стержневих та пластинчастих елементів

Сталеві конструкції
 • Добавлено європейский сортамент сталей HISTAR & FRITENAR
 • Додана можливість у редакторі бази сталевих профілів зберігати користувацьке сортування сортаменту
 • Покращена перевірка/підбір сталевих профілів
 • Доповнено вісім сортаментів прокатних двотаврів та сортамент пальових двотаврів
 • Уточнено підбір для зварного швелера з кутиків і листа

Повний перелік нововведень ПК ЛІРА 10.4 R5.2

Імпорт/Експорт
 • Виправлена помилка експорту таблиць результатів з колірною заливкою клітинок в xlsx формат

Графічна система і розрахунковий процесор
 • Виправлена помилка збереження зображення з екрану в графічний файл, яка проявлялася при використанні коефіцієнта масштабування
 • Виправлено відображення епюр прогинів стрижневих елементів від температурних навантажень
 • Уточнено алгоритм збору мас для стрижневих елементів з шарнірами

Залізобетонні конструкції
 • Уточнено алгоритм перевірки перерізів стрижневих елементів з урахуванням конструктивної арматури на дію крутного моменту

Сталеві конструкції
 • Змінена логіка роботи програми при відкритті задач, в яких збережені перерізи, що посилаються на відсутні записи в базі даних
 • Додано новий сортамент труб ТУ 1381-103-25757848-2013
 • Внесені виправлення в базу даних матеріалів

Повний перелік нововведень ПК ЛІРА 10.4 R5.6

Імпорт/Експорт
 • Доданий зв’язок з Revit 2017.
Виправлені деякі помилки.