Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   

Багатофункціональна система аналізу та розрахунку будівельних і машинобудівних конструкцій різного призначення


ПК ЛІРА 10.0 - продукт нового покоління, котрий створений розробниками всіх попередніх версій ЛІРИ, але вже з застосуванням сучасних методів та технологій програмування - .NET Framework. Продукт реалізований для процесорів на базі архітектур x86 і x64 (у 64-бітній версії зняте обмеження на розмір створюваних задач).

Нововведення в ПК ЛІРА 10.0

 • Потужний розрахунковий процесор, що дозволяє проводити розрахунки практично будь-якої складності без обмеження числа вузлів та скінченних елементів.
 • Зручний, багатофункціональний і налаштовуваний інтерфейс. Ядро препроцесора ПК Ліра не розвивалося більше 10 років, тому в новий препроцесор ПК Ліра 10 увійшли найсучасніші графічні технології, що використовують всі потужності комп'ютера, що дозволяють оперативно маніпулювати об'єктами.
 • Розрахунковий процесор тепер дозволяє вирішувати нелінійну задачу в прямій динамічній постановці на різних стадіях монтажу/демонтажу споруди (нелінійність, динаміка+, монтаж).
 • З'явилася можливість розрахунку споруд на сейсмограми землетрусів, що прикладаються в основі споруди у вигляді граничних умов. На відміну від розрахунку за акселерограмою, що прикладається до всієї споруди, в даній постановці з'явилася можливість врахувати швидкість поширення хвилі по споруді (ефект «хлиста»).
 • Кардинально перероблена система розрахунку металоконструкцій, що дозволяє виводити по кожному елементу не тільки результати розрахунку, але так само і всі проміжні розрахунки, з виведенням формул, значень та оцінок.
 • Використання оболонок з шістьма ступенями свободи тепер дозволяє адекватно оцінювати передачу крутильних зусиль у використанні з'єднань оболонок зі стержнями.
 • У ПК Ліра 10 об'єднані всі розрахункові модулі сімейства Ліра, це і армування, і розрахунок металоконструкцій за I і II групами граничних станів, і конструювання перерізів. Дана технологія дозволяє економити час на переході між системами і є більш інтуїтивною з погляду проведення розрахунку та аналізу результатів.
 • Покращена робота з примітивами – фермами, плоскими та тривимірними фігурами. Для ферм створена нова система побудови на основі шаблонів.
 • Удосконалено процедури копіювання та переміщення об'єктів завдяки двом новим функціям: позиціювання об'єкта і попередній перегляд. Ці функції в значній мірі підвищують наочність і розширюють можливості користувача під час створення розрахункової моделі.
 • Реалізовано стержень змінного перерізу наряду з урахуванням секторіального моменту інерції.

Препроцесор

Задання і коректування вихідних даних

Графічний інтерфейс програмного комплексу ЛІРА 10.0 включає в себе краще з традиційної розробки для Windows з безліччю нововведень. Значно зросла продуктивність при роботі з великими розрахунковими схемами, забезпечена велика комфортність користувача.

Реалізований в препроцесорі підхід збору розрахункової схеми з фрагментів дозволяє досить швидко створити розрахункову схему навіть складної конструкції, при цьому в якості фрагментів можуть виступати раніше створені і збережені в файл схеми. Використання сіток, будівельних осей, точок «захоплення» і величезний набір засобів редагування: копіювання, переміщення, обертання, масштабування, вставка фрагментів з різних прототипів конструкцій і з досить великого списку форматів, а також дроблення, перетин – все це спрощує створення розрахункової моделі.

Препроцесор підготовки вихідних даних містить п'ять редакторів:
 • редактор розрахункової схеми;
 • редактор перізів;
 • редактор матеріалів;
 • редактор завантажень;
 • редактор параметрів конструювання.
Жорсткісні характеристики в лірі 10.0 розділені на два поняття: «перерізи» і «матеріали».

Конструюючі системи

Проектування залізобетонних та металевих конструкцій

Конструюючі системи дозволяють проектувати металеві та залізобетонні конструкції. Можуть працювати як в режимі перевірки заданих переірзів, так і в режимі підбору необхідного перерізу для сталевих елементів і необхідної площі армування для залізобетонних елементів.

Результати підбору конструювальних систем відображаються у вигляді таблиць, мозаїк і епюр. У нестандартних випадках для конкретного елемента можна отримати протокол розрахунку в символьному вигляді, а також підперті значеннями, що дозволяє перевіряти отримані результати.

Постпроцесор

Аналіз результатів розрахунку і результатів підбору конструювальних систем

За допомогою графічного постпроцесора можливе здійснення повного аналізу результатів розрахунку, у тому числі таких як відображення деформованих схем, мозаїк, ізоліній та ізополів переміщень і напружень, епюр внутрішніх зусиль, форм власних коливань, а також форм втрати стійкості, як для всієї схеми, так і для будь-якого її фрагмента.

Будь-яке зображення або таблицю можна зберегти в графічний файл, передати на принтер або в звіт. Результати подаються одночасно у вигляді таблиць, графіків і картинок на екрані.

Розрахунковий процесор

Розв'язок задач механіки суцільного середовища методом скінченних елементів

Реалізовані в процесорі методи оптимізації дозволяють істотно скоротити час розв'язання задач великої розмірності. Процесор має розвинену систему контролю вхідної інформації та діагностики помилок. Режими розрахунку дають можливість вирішення задачі в цілому і виконання повторного розрахунку зі зміненими вхідними даними.

Крім того, перевагами процесора є висока швидкість розрахунку великих задач і практично повна відсутність обмежень їх розмірності.

Система документування

Документування вихідних даних, результатів розрахунку і результатів підбору конструювальних систем

Система документування – це повний набір шаблонів документів зі стандартними елементами змісту і вставленими підказками щодо заповнення, упорядкованих за ієрархічним принципом.
Система документування створена як для аналізу результатів розрахунку (таблиці з можливістю виділення та індикації на схемі, гістограми і картинки фрагментів конструкції у високій роздільній здатності), так і для генерування наскрізного звіту, існуючого у вигляді вмісту сформованого користувачем, і заповнюваного табличними даними, картинками і текстом.