Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   

Демо-версія ПК ЛІРА 10.12

Демонстраційна версія дозволяє ознайомитися з функціоналом програмного комплексу, зрозуміти алгоритм його роботи та можливості. Демо-версія відкриває можливості виконання розрахунків будь-якої важкості та збереження задач, котрі не виходять за обмеження за кількістю вузлів та елементів. А також може використовуватися як універсальний інструмент для перегляду та документації задач, створених та розрахованих у повній версії.

Ми раді повідомити вам, що в останній версії — ПК ЛІРА 10.12 — функціональні можливості демо-версії були значно розширені. Вони стали ідентичні версії FULL, за винятком модулів PUSHOVER, ПЕРЕРІЗ і ФІЛЬТРАЦІЯ. З повним переліком можливостей можна ознайомитися нижче на цій сторінці.

Для завантаження демонстраційної версії, необхідно перейти до розділу Завантажити та вибрати потрібну версію. За відсутності ліцензійного ключа, ПК ЛІРА автоматично запуститься в режимі демонстраційної версії.

Параметри задач, які можливо вирішити в демо-версії ПК ЛІРА 10.12

 • кількість вузлів розрахункової схеми - до 1000;
 • кількість элементів розрахункової схеми - до 1000;
 • кількість завантажень – без обмежень;
 • будь-які типи скінченних елементів, матеріалів, перерізів.

Можливі розрахунки в демо-версії ПК ЛІРА 10.12

 • статичний розрахунок конструкції на всі види навантажень;
 • розрахунок на різні види динамічних впливів (модальний аналіз, пульсація вітру, імпульс, удар, гармонічний та сейсмічний вплив);
 • обчислення розрахункових сполучень зусиль (РСЗ);
 • обчислення розрахункових сполучень навантажень (РСН);
 • обчислення навантажень на фрагмент;
 • обчислення головних та еквівалентних напружень за різними теоріями міцності;
 • аналіз загальної стійкості конструкції;
 • перевірка заданого та підбір необхідного армування для перерізів залізобетонних конструкцій (ЗБК);
 • перевірка та підбір перерізів сталевих елементів (СТК);
 • розрахунок з врахуванням фізичної нелінійності;
 • розрахунок з врахуванням геометричної нелінійності;
 • відстеження змін напружено-деформованого стану споруди в процесі зведення, багатократна зміна розрахункової схеми, встановлення та видалення тимчасових опор і т.д. (МОНТАЖ);
 • розрахунки конструкцій будь-якої важкості на різні динамічні впливи в часовій області, у тому числі з врахуванням нелінійності (ДИНАМІКА+);
 • задання геологічних умов будівельного майданчика для врахування взаємодії роботи споруди з ґрунтовою основою. По заданих геологічних умовах виконується автоматична побудова моделі ґрунту під запроектованою будівлею з наступним обчисленням коефіцієнтів постелі (ҐРУНТ);
 • об’єднання результатів декількох розрахункових схем з однаковою топологією (ВАРІАЦІЯ МОДЕЛЕЙ);
 • визначення поверхні впливу, задання довільних траєкторій руху рухомих навантажень, побудова огинаючих зусиль від рухомих навантажень та комбінації зусиль від статичних та рухомих навантажень (МІСТ);
 • візуалізація та документування табличних та графічних результатів розрахунку;
 • зв’язок з розрахунково-графічними та документуючи системами;
 • розрахунок температурного поля в конструкціях з довільною геометрією (ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ);
 • доступні розрахунки за нормативними документами різних країн, реалізовані в комерційній версії.