Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   

ТЕСТ 1.6 ШАРНІРНО ОБПЕРТА БАЛКА, НАВАНТАЖЕНА ЗОСЕРЕДЖЕНОЮ СИЛОЮ І РІВНОМІРНО-РОЗПОДІЛЕНИМ ТИСКОМ

Джерело:

Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Справочник по сопротивлению материалов. — Киев: Наук. думка, 1988.

 

Формулювання задачі:

Шарнірно обперта балка з площею поперечного перерізу А0 навантажується зосередженою силою F і рівномірно-розподіленим тиском q. Визначити переміщення w, кути повороту θ, поперечні зусилля Q і згинальні моменти M.

 

Геометрія:

Тип створюваної задачі:

Плоска рама (X, Z, UY).

 

Геометричні характеристики:

L = 3 м; a = b = 1.5 м; А0 = 14.2 см2;

Момент інерції: Iy = 244 см4.

 

Характеристики матеріалу:

Модуль пружності: E = 2·1011 Па;

Коефіцієнт Пуассона: μ = 0.3.

 

Граничні умови:

Точка А: Z = 0;

Точка В: X = Z = 0.

 

Навантаження:

F = 5 кH; q = 10 кН/м.

 

Опис задачі:

Система моделюється з використанням 10 універсальних стержневих елементів (тип СЕ 10). Кількість вузлів в розрахунковій схемі – 11.

 

Аналітичне розв’язання:

Результат розрахунку:

Шукана величина

Аналітичне розв’язання

ЛІРА 10

Відхилення, %

wL/2, мм

-5.043

-5.043

0.00

θyB, рад

7.204×10-3

7.204×10-3

0.00

ML/2, кН×м

1.875

1.875

0.00

QA, кН

1.250

1.250

0.00

QB, кН

-8.750

-8.750

0.00