Вхід /
Реєстрація
   

Публікації


Вирішення задач динаміки при кратних частотах
25.08.2023 Вирішення задач динаміки при кратних частотах
Викладено метод підсумовування форм власних коливань при кратних частотах. На конкретному прикладі виконано порівняння результатів без підсумовування та з підсумовуванням форм власних коливань при кратних частотах.

 

Євзеров І.Д., д.т.н.,  Гераймович Ю.Д., к.т.н., Марченко Д.В.,  Ремньов В.Г.

 

 Група компаній ЛІРА, Київ, Україна

  

            Анотацiя: Викладено метод підсумовування форм власних коливань при кратних частотах. На конкретному прикладі виконано порівняння результатів без підсумовування та з підсумовуванням форм власних коливань при кратних частотах.


Еквівалентні стрижні та пластини при розрахунку масивних конструкцій
23.08.2023 Еквівалентні стрижні та пластини при розрахунку масивних конструкцій
Викладено метод еквівалентних стрижнів та оболонок для обчислення зусиль при застосуванні тривимірних елементів.

 

Євзеров І.Д., д.т.н.,  Гераймович Ю.Д., к.т.н., Марченко Д.В.,  Ремньов В.Г.

 

 Група компаній ЛІРА, Київ, Україна

  

            Анотацiя: Викладено метод еквівалентних стрижнів та оболонок для обчислення зусиль при застосуванні тривимірних елементів. Використовуються відомі формули теорії пружності. Для пластин застосовується чисельне інтегрування. При обчисленні зусиль у еквівалентних стрижнях підсумовуються реакції тривимірних елементів. Наведено приклади розрахунків.


Визначення розрахункових довжин сталевих стійок із неповними в’язями і реалізація цього завдання в програмному комплексі ЛІРА 10
21.08.2023 Визначення розрахункових довжин сталевих стійок із неповними в’язями і реалізація цього завдання в програмному комплексі ЛІРА 10
У статті розглядається питання визначення розрахункових довжин сталевих стiйок робочих і обслуговуючих майданчиків під устаткування при частковій відсутності в'язів між ними.

 

Мовшович Ю. Д., керівник відділу автоматизації розрахунку металевих конструкцій

 

 Група компаній ЛІРА, Київ, Україна

  

            Анотацiя: У статті розглядається питання визначення розрахункових довжин сталевих стiйок робочих і обслуговуючих майданчиків під устаткування при частковій відсутності в'язів між ними. У практиці проектування промислових підприємств такі проблеми виникають досить часто, оскільки в'язі часто заважають обслуговуванню устаткування, роботі внутрішньоцехового транспорту, прокладенню комунікацій. Пропонуються таблиці для рішення цієї задачі, а також освітлюється використання для цих цілей утиліти "колони з неповними в'язями" програмного комплексу ЛІРА 10.

РОЗРАХУНОК НА СЕЙСМІЧНІ ВПЛИВИ У ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ЛІРА 10
15.02.2023 РОЗРАХУНОК НА СЕЙСМІЧНІ ВПЛИВИ У ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ЛІРА 10
Наведено огляд методів розрахунку на сейсмічні впливи, що реалізовані у програмному комплексі ЛIРА 10: розкладання за формами власних коливань i пряме інтегрування рівнянь руху.

Розрахунок на сейсмiчні впливи у програмному комплексі ЛIРА 10

 

Євзеров І.Д., д.т.н.,  Гераймович Ю.Д., к.т.н., Марченко Д.В.,  Шполянський О.Г., к.т.н

 

 Група компаній ЛІРА, Київ, Україна,

  

            Анотацiя: Наведено огляд методів розрахунку на сейсмічні впливи, що реалізовані у програмному комплексі ЛIРА 10: розкладання за формами власних коливань, пряме інтегрування рівнянь руху і pushover аналіз.

 

            Abstract: An overview of the methods for seismic design, implemented in software package LIRA 10: expansion in the forms of natural vibrations, direct integration of equations of motion and pushover analysis.

 

            Ключовi слова: розрахунки на сейсмічні впливи, ЛІРА 10, акселерограма, сейсмограма, спектри реакції, границя, що не відбиває, pushover аналіз.

  

            Землетруси займають провідне місце серед надзвичайних природних явищ за людськими жертвами і значними матеріальними втратами. Підтвердження, на жаль, ми побачили під час недавнього землетрусу у Туреччині та Сирії. Велика частина території України [1] є сейсмічно небезпечною. Масштабність і складність задач сейсмостійкого проектування об'єктів цивільного, промислового і транспортного будівництва вимагає відповідних теоретичних та програмних розробок. На протязі багатьох років програмний комплекс (ПК) ЛІРА успішно справляється з задачами сейсмостійкого проектування.

            В ПК ЛІРА 10 реалізовані розрахунки на сейсмічні впливи за будівельними нормами Вірменії, Узбекистану, України, Туркменістану, Казахстану, Таджикистану, Азербайджану, Грузії, Киргизії, США, Eurocode, Ізраїлю, Індії, Ірану, Алжиру та Туреччини. Також реалізовані розрахунки на однокомпонентну та трьохкомпонентну акселерограми землетрусів, розрахунки за спектром реакції, трьохкомпонентними графіками коефіцієнтів динамічності, а також пряме інтегрування рівнянь руху.

ЗАДАЧІ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ПІСЛЯ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ
28.04.2015 ЗАДАЧІ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ПІСЛЯ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ
Геометрично нелінійні задачі в тривимірній варіаційної постановки та кроковий метод для їх вирішення. Застосовується безумовно стійка неявна різницева схема. Наведено тестові завдання .

Геометрично нелінійні задачі у трьохмірній варіаційній постановці та кроковий метод для їх розв'язання. Приймається безумовно стійка неявна різницева схема. Наведені тестові задачі.ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ ПІСЛЯ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ

д.т.н. І. Д. Євзеров

Анотація
Розглядаються геометрично нелінійні задачі у тривимірній варіаційній постановці і кроковий метод для їх вирішення. Виконано перехід до відповідних задач для стержнів і пластин. Розглянуто також геометрично нелінійні динамічні задачі та різницеву схему. Запропонований наступний алгоритм вирішення геометрично нелінійних задач після втрати стійкості. Спочатку застосовується кроковий метод. Якщо після деякого кроку встановлено, що сталася втрата стійкості, далі вирішується відповідна динамічна задача при рівній нулю правій частині. Початкові умови задаються відповідно до знайденої першої форми втрати стійкості. Застосовується безумовно стійка неявна різницева схема. Таким методом знаходимо стійкий стан при тому ж навантаженні, при якому конструкція втратила стійкість. Далі знову застосовується кроковий метод. Наведено тестові задачі для шарнірно-стержневих систем, кругової арки і центрально стиснутої консолі, що підтверджують ефективність алгоритму.

Коментар автора
У наведеній роботі міститься математичне обґрунтування застосовуваних у ПК ЛІРА 10 методів вирішення геометрично нелінійних задач. Теорія стійкості стержнів обговорювалася з д.т.н., професором Слівкером В.І. і співпадає з отриманими іншими методами результатами монографії Перельмутер А.В., Слівкер В.І. Стійкість рівноваги конструкцій і споріднені проблеми. - М .: СКАД СОФТ, 2009.

Зміст
Вступ
Позначення
Статична задача та кроковий метод
Динамічна задача та різницева схема
Розрахунок після втрати стійкості
Розв'язання тестових задач
Шарнірно-стержнева система 1
Шарнірно-стержнева система 2
Шарнірно-стержнева система 3
Шарнірно-стержнева система 4
Великі переміщеня і втрата стійкості защемленої кругової арки
Згин консолі після втрати стійкості
Висновки
Література

Вступ
Для тривимірної геометрично нелінійної задачі наведені рівняння рівноваги і крокового методу, різницева схема для динамічної задачі. Виконано перехід до стержнів і пластин. Запропоновано новий алгоритм вирішення геометрично нелінійних задач. Після втрати стійкості вирішується відповідна динамічна задача при рівній нулю правій частині, що дає можливість знайти стійкий стан при тому ж навантаженні, при якому конструкція втратила стійкість. Початкові умови задаються відповідно до знайденої першої форми втрати стійкості. Застосовується безумовно стійка неявна різницева схема. Запропонований алгоритм реалізований в ПК ЛІРА 10. Наведено також тестові завдання, що підтверджують ефективність алгоритму.

ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ ДЛЯ СТЕРЖНІВ І ПЛАСТИН
24.04.2015 ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ ДЛЯ СТЕРЖНІВ І ПЛАСТИН
У статті представлені алгоритми і методи розрахункового процесора ПК ЛІРА 10.4. Розглянуто задачі стійкості для стрижнів і пластин. Використано уявлення переміщень по перетину стрижня і товщині пластини для геометрично нелінійних задач.

У статті наведені алгоритми та методи розрахункового процесору ПК ЛІРА 10.4. Розглянуті задачі стійкості для стержнів і пластин. Використані уявлення переміщень по перерізу стержня та товщині пластини геометрично нелінійних задач.ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ ДЛЯ СТЕРЖНІВ І ПЛАСТИН

Євзеров І.Д., доктор технічних наук

Анотація
Розглянуто задачі стійкості для стержнів і пластин. Використовуються варіаційні формулювання задачі стійкості. Досліджується додатня визначеність функціоналу потенційної енергії. Виконано перехід від тривимірної задачі стійкості до відповідних задач для стержнів і пластин. Використано уявлення переміщень по перерізу стержня і товщині пластини для геометрично нелінійних задач. Ці уявлення отримані з припущень про рівність нулю деформацій в площині перерізу стержня або по товщині пластини. Обчислені другі варіації нелінійних деформацій. Виконано інтегрування по перерізу стержня і товщині пластини. Застосовані відомі формули для зусиль і рівняння рівноваги. Отримано функціонали стійкості для стержнів і пластин. Проведено порівняння з відомими раніше результатами. Наведене розвёязання тестової задачі для центрально стиснутого консольного стержня з перерізом Пі, яка моделювалася пластинами.

Коментар автора
У наведеній роботі міститься математичне обґрунтування застосовуваних у ПК ЛІРА 10 методів вирішення геометрично нелінійних задач. Теорія стійкості стержнів обговорювалася з д.т.н., професором Слівкером В.І. і співпадає з отриманими іншими методами результатами монографії Перельмутер А.В., Слівкер В.І. Стійкість рівноваги конструкцій і споріднені проблеми. - М .: СКАД СОФТ, 2009.

Annotation
The stability problems for bars and plates are considered. Variation formulations are used for stability problems. The positive definiteness of the potential energy functional is studied. A transition is executed from the three-dimensional stability problem to the corresponding problems for bars and plates. Presentations of displacements are used on the section of bar and thickness of plate for geometrically nonlinear problems. These representations are derived from assumptions about the vanishing of the strain in the cross-section plane of the rod or the thickness of the plate. The second variation of non-linear distortions are calculated. The integration on the cross-section of the rod and plate thickness was made, using known formulas for the efforts and the equilibrium equation. The stability functional are obtained for rods and plates. Comparing is conducted to the results known before. A solution of the test problem for the centrally compressed cantilever beam with a cross section of Pi, which was modeled by plates, is given.

Ключові слова: задачі стійкості, стержні та пластини, варіаційні формулювання.

Вступ
Дослідження стійкості конструкцій є одним з основних етапів розрахунку. Особливої ​​уваги потребують стержневі й пластинчасті елементи. Рівняння для стрижнів і пластин отримують з тривимірної задачі, використовуючи уявлення переміщень по перерізу стержня і товщині пластини. Застосовуються гіпотези плоских перерізів для стержнів [1,2], прямих нормалей для пластин і оболонок [3,4], методи розкладання по малому параметру [5,6,7,8] та інші асимптотичні методи [9,10,11]. В [12,13,14,15] досліджується стійкість стрижнів змінного перерізу. В [16,17] наведені численні приклади помилок, що виникають при розрахунках стійкості.

Нова глава в розвитку програмного комплексу ЛІРА 10.x (RUS)
09.09.2014 Нова глава в розвитку програмного комплексу ЛІРА 10.x (RUS)
За свою багату історію ПК ЛІРА зарекомендував себе як надійний і ефективний інструмент інженера-конструктора.

За свою богатую историю ПК ЛИРА зарекомендовал себя как надежный и эффективный инструмент инженера-конструктора.

Новая глава в развитии программного комплекса ЛИРА 10.x


Авторы:
Юрий Гераймович
Исаак Евзеров
Дмитрий Марченко
Анатолий Горбовец
Алексей Колесников

С момента выхода первой версии десятого поколения — ПК ЛИРА 10.0 — прошел почти год, а это для программы немало. Мысль промышленного дизайна развивается, и в данной статье мы рассмотрим следующую версию ПК ЛИРА — 10.2, а также расскажем о том, какие нововведения были реализованы в ней и почему.

Новый графический интерфейс

ПК ЛИРА 10.2 по праву можно считать интегрированной средой для моделирования, расчета и конструирования. Интуитивно понятный интерфейс — удобное размещение графических элементов, уместная подсветка, подсказки, побуждающие к нужным действиям, — все это гарантирует легкость в освоении информации и комфортную работу.

Базовыми возможностями графического интерфейса ПК ЛИРА 10.2 являются:

 • улучшенная визуализация на основе библиотеки OpenGL;
 • использование всей доступной памяти на 64-битных компьютерах;
 • работа со всей расчетной схемой или с ее фрагментом;
 • полнофункциональное редактирование расчетной схемы для отображений в перспективе, в аксонометрии, в теле и в полупрозрачности;
 • формирование сложных расчетных моделей путем сборки из прототипов конструкций (ферма, рама, плита, поверхность и т.д.) и отдельных частей, импортированных из файлов других CAD-систем (*.msh, *.stl, *.obj, *.mesh, *.off, *.poly, *.dxf, *.ids, *.3ds, *.neu, *.byu), а также из ранее сохраненных расчетных схем;
 • параметры управления расчетом;
 • оценка качества конечно-элементной сети;
 • широкий набор средств графического контроля параметров расчетной схемы;
 • задание свойств материалов для различных физических процессов;
 • передача перемещений, инерционных сил, реакций и отпора грунта из результатов в исходные данные;
 • отображение результатов посредством деформированных схем, форм собственных колебаний, форм потери устойчивости, эпюр, мозаик, изополей, изолиний, графиков и анимаций;
 • диапазон значений шкал, соответствующий экстремальным значениям выводимых факторов для фрагмента расчетной схемы;
 • анимация перемещений, собственных форм колебаний, форм потери устойчивости и динамики во времени;
 • вывод исходных данных и результатов расчета в MS Word, MS Excel MS Power Point и файлы форматов HTML, PNG, BPM, JPEG, GIF, TIFF, AVI;
 • наглядная среда для конструирования и отображения результатов конструирования;
 • современная система документирования исходных данных и результатов расчета;
 • английская и украинская локализации интерфейса и выходной документации.

Для DXF-файлов предусмотрено преобразование плоских и пространственных объектов и поэтажных планов в расчетную модель. Наличие функций импорта из файлов других CAD-систем позволяет не устанавливать CAD-системы, в которых они были созданы, на компьютер пользователя, что помогает избежать дополнительных затрат и неудобств (исключение составляет Autodesk Revit Structure).

Вы всегда сможете работать с любым удобным для вас видом/проекцией, легко и быстро вносить изменения.

Графический интерфейс ПК ЛИРА 10.2 позволяет обработать результаты расчета, используя обширные возможности постпроцессора, которые содержат инструменты для построения эпюр, мозаик, изополей, изолиний, графиков и средства для создания рисунков и анимаций.

Теперь рассмотрим более подробно ключевые разработки и усовершенствования в ПК ЛИРА 10.2.

Импорт информационной модели Revit Structure

В актуальной версии десятого поколения — ПК ЛИРА 10.2 добавлена возможность работы с архитектурными элементами:

 • архитектурный стержень;
 • архитектурная пластина.

Эта возможность позволяет создавать расчетную схему из архитектурных элементов и/или импортировать уже созданную информационную модель, например, из программы Autodesk Revit Structure. На рис. 1 представлена расчетная модель, импортированная из Autodesk Revit Structure, состоящая из 125 архитектурных элементов (шесть архитектурных стержней и 119 архитектурных пластин).

Импорт из Autodesk Revit Structure реализован с помощью Autodesk Revit .NET API, что позволяет выполнять программный доступ ко всем элементам информационной модели.


Ориентируясь на дальнейшее взаимодействие приложений, была разработана и проходит опытную эксплуатацию полнофункциональная двусторонняя связка с Autodesk Revit Structure. На данный момент архитектурные элементы реализованы как элементы с отложенной триангуляцией, то есть расчетная схема создается либо полностью из архитектурных элементов, либо частично из архитектурных и частично из конечных элементов. Затем архитектурным элементам назначаются необходимые дополнительные характеристики:

тип конечных элементов, на которые в дальнейшем будет триангулирован архитектурный элемент;

 • тип сечения;
 • материал;
 • параметры конструирования;
 • нагрузки;
 • оси выравнивания напряжений;
 • оси ортотропии;
 • метод и шаг триангуляции.

После этого выполняется их триангуляция. Имеется возможность настроить метод и шаг триангуляции для каждого архитектурного элемента индивидуально (рис 2).

Архитектурные пластины задаются в виде полигонов, то есть по точкам указываются внешний и внутренние контуры.

Иногда импортированная из CAD-систем геометрия требует корректировки перед началом построения конечно-элементной сети.

Для этого ПК ЛИРА 10.2 включает развитые средства редактирования, которые позволяют объединять отдельные архитектурные элементы в одно целое, выполнять их вычитание, устранять имеющиеся нестыковки геометрии. При выполнении данных функций реализовано «притягивание» к узлам сети построений, узлам расчетной схемы либо к узлам уже введенных архитектурных элементов, то есть задание получается достаточно точным. Погрешность при стыковке уменьшается еще и благодаря тому, что используются 3D-координаты, а не экранные, как в предыдущих поколениях ЛИРЫ (например, в ПК ЛИРА 9.6).

Методы триангуляции архитектурных элементов, которые сейчас реализованы, — это модифицированные методы из предыдущей версии ПК ЛИРА 10.0, которые работают гораздо быстрее своих предшественников и позволяют создавать весьма качественные сети конечных элементов. На данный момент реализованы четыре метода создания треугольной сети и один метод, позволяющий создавать четырехугольную сеть:

 • сеть без добавления внутренних узлов;
 • сеть Делоне;
 • сеть по методу ReGrid;
 • сеть по методу ReGrid2;
 • четырехугольная сеть по методу ReGridQuad.


Заполнение треугольными конечными элементами ReGrid и ReGrid2 показано на рис. 2.

Кроме того, для архитектурных элементов реализованы выделение, копирование, перемещение (как объекта целиком, так и отдельных вершин), поворот, фильтры выделения и отображение в окне модели.

Функция Анализ геометрии позволяет оценить качество полученной конечно-элементной сети, а фильтрация по значениям — найти вырожденные конечные элементы для дальнейшей их корректировки.

Новый редактор Грунт для учета взаимодействия сооружение-основание

В ПК ЛИРА 10.2 добавлен новый редактор Грунт, который ориентирован на автоматическое определение переменных по области фундаментной плиты коэффициентов постели по заданным геологическим условиям строительной площадки. Для того чтобы редактор Грунт понимал, какие именно элементы расчетной схемы являются фундаментной плитой в режиме Задать упругое основание, необходимо указать, что для данных элементов коэффициент постели нужно Уточнять по модели грунта. Затем на эти элементы задается среднее давление под подошвой фундаментной плиты P2. В режиме Задать упругое основание можно визуализировать коэффициенты постели и заданную нагрузку на грунт.

На рис. 3 представлен внешний вид редактора Грунт с переданной из расчетной схемы фундаментной плитой. В редакторе Грунт задаются параметры слоев грунта, предоставленные геологами, и наносится расположение скважин с указанием введенных слоев и их мощности.


По заданным геологическим условиям выполняется автоматическое построение трехмерной модели грунта под проектируемым зданием с последующим вычислением коэффициентов постели. При запуске на расчет предлагается выбрать один из методов расчета коэффициентов постели:

 • метод 1 — модель Пастернака;
 • метод 2 — модель Винклера —Фусса;
 • метод 3 — модифицированная модель Пастернака.

Кроме того, необходимо выбрать нормативный документ, в соответствии с которым по схеме линейно-упругого полупространства будет вычисляться осадка:

 • СНиП 2.02.01-83*;
 • СП 50-101-2004;
 • ДБН В.2.1-10:2009;
 • СП 22.13330.2011.

После расчета под всей областью плиты можно просмотреть значения вертикальных напряжений, глубину сжимаемой толщи и вычисленную осадку. Имеется возможность провести произвольный разрез грунтового массива.

Величины коэффициентов постели для каждого конечного элемента автоматически передаются в расчетную схему для дальнейшего расчета конструкции совместно с грунтовым основанием.

После того как конечным элементам фундаментной плиты расчетной модели редактором Грунт назначены коэффициенты постели, можно выполнить расчет. Чтобы выполнить итерационное уточнение коэффициентов постели в результатах расчета, требуется переключиться в режим Результаты по пластинам и вывести P2 для определяющего загружения или РСН. После этого, используя режим Преобразовать результаты в исходные данные, преобразовать реакцию P2 в нагрузку на грунт для уточнения коэффициентов постели. При этом выдается статистическая информация, которая помогает принять решение — нужно ли дальше выполнять уточнение коэффициентов постели. При преобразовании реакций в нагрузку на грунт выдается следующая информация:

 • сколько элементов подверглось изменению;
 • какова площадь элементов, на которых изменилась нагрузка;
 • какая нагрузка была до изменения;
 • какой она стала после изменения;
 • процент изменения нагрузки;
 • изменилось ли положение центра приложения сил.

По этим параметрам можно интегрально судить, насколько качественно мы приблизились к завершению итерационного уточнения коэффициентов постели.

Вариация моделей для поиска оптимального конструктивного решения

Вариация моделей — это унификация РСУ топологически одинаковых расчетных схем. То есть предполагается, что выполнены расчеты нескольких одинаковых по топологии расчетных схем, в которых можно варьировать граничные условия, шарниры, материалы, упругие основания, нагрузки, динамические модули и типы задач (линейная, монтажная и динамика во времени). Посчитав набор задач и выполнив потом расчет по Вариации моделей, получаем огибающие РСУ всех задач.

Режим Вариация моделей находится в редакторе Начальной загрузки. Для формирования пакета задач Вариации моделей следует указать пути к задачам, которые необходимо унифицировать. При этом в статусе задачи отображается информация о ее состоянии (рис.4):

 • расчет выполнен;
 • отсутствуют результаты расчета и т.д.


Стоит отметить, что если при запуске на расчет Вариации моделей какая-то из задач не была посчитана, то предлагается выполнить ее расчет.

После завершения расчета по Вариации моделей выполняется переход в Результаты расчета, где можно подобрать арматуру или проверить стальные сечения и при этом быть полностью уверенным в том, что обобщенная расчетная модель удовлетворяет всем РСУ, которые были получены ото всех расчетных схем.

При выводе результатов РСУ в таблицах указывается, от какой задачи был получен тот или иной критерий. В стадии разработки находится следующий этап развития Вариации моделей — формирование загружений пакета задач с дальнейшей возможностью получения РСУ и РСН.

Новий етап розвитку програмного комплексу ЛІРА ®
01.11.2013 Новий етап розвитку програмного комплексу ЛІРА ®
У новій версії програмного забезпечення ЛІРА 10.2 для dxf-файлів передбачено перетворення плоских і просторових зображень в розрахункову модель та імпорт планів за поверхами.
Група компаній «ЛІРА» продовжує активно забезпечувати проектувальників якісно новими інструментами і можливостями. Не пройшло й року з моменту виходу ПК ЛІРА10.0, а фахівці вже підготували наступну версію – ПК ЛІРА 10.2. Основна ідея розробників програмного забезпечення – зробити його інтегрованим середовищем для моделювання, розрахунку і конструювання, а головна їх вимога до інтерфейсу програми – його інтуїтивність, або природність.

У новій версіі програмного забезпечення ЛІРА 10.2 для dxf-файлів передбачено перетворення плоских і просторових зображень в розрахункову модель та імпорт планів за поверхами. Наявність функцій імпорту з файлів інших CAD-систем дає можливість не встановлювати на комп’ютер користувача CAD-системи, в яких їх створено (виключення – Autodesk Revit Structure).

Графічний інтерфейс ПК ЛІРА 10.2 дозволяє обробити результати розрахунку, використовуючи широкі можливості постпроцесора: побудова епюр, мозаїк, ізополів, ізоліній, графіків; створення малюнків і анімацій.

Додана також можливість роботи з графічними елементами: архітектурний стержень; архітектурна пластина. Це дозволяє створювати розрахункову схему з архітектурних елементів і/або імпортувати архітектурні моделі, наприклад, з програми Autodesk Revit Structure (рис.1).

Імпорт з Autodesk Revit Structure реалізований за допомогою Autodesk Revit NET API, що дозволяє виконувати програмний доступ до всіх елементів інформаційної моделі. Орієнтуючись на подальшу взаємодію програм, розробляється повнофункціональна двостороння зв’язка з Autodesk Revit Structure.

Імпортована з CAD-систем геометрія часто вимагає виправлень перед початком побудови скінченоелементної сітки, тому ПК ЛІРА 10.2 включає засоби редагування, які дозволяють усувати наявні нестиковки геометрії. Точність забезпечується тим, що виконується залипання до вузлів сітки побудови, розрахункової схеми або вже введених архітектурних елементів. Погрішність при стиковці зменшується також завдяки використанню не екранних, як у попередніх версіях ПК ЛІРА, а реальних 3D координат.Рис. 1. Архітектурна модель, імпортована з Autodesk Revit Structure, складається із 125 архітектурних елементів (6 архітектурних стержнів і 119 архітектурних пластин)

Додаткові характеристики архітектурних елементів – тип скінчених елементів, на які надалі буде триангульовано архітектурний елемент; тип перетину; матеріал; параметри конструювання; навантаження; осі вирівнювання напруги; осі ортотропії; метод і крок тріангуляції. Крім того, реалізовано виділення, копіювання, переміщення (як об’єкту в цілому, так і окремих вершин), обертання, фільтри виділення і відображення в тілі. Оцінка якості отриманої скінченоелементної сітки і фільтр значень дозволяють знайти вироджені скінчені елементи для подальшого їх корегування.

Базові можливості графічного інтерфейсу ПК ЛІРА 10.2:

 • покращена візуалізація на основі бібліотеки OPENGL;
 • використання всієї доступної пам’яті на 64-бітових комп’ютерах;
 • робота з розрахунковою схемою або її фрагментом;
 • повнофункціональне редагування розрахункової схеми для відображень в перспективі, в аксонометрії, в тілі і напівпрозорості;
 • формування складних розрахункових моделей шляхом збірки з прототипів конструкцій (ферма, рама, плита, поверхня) і окремих частин, імпортованих із файлів інших CAD-систем (*.msh, *.stl, *.obj, *.mesh, *.off, *.poly, *.dxf, *.ids, *.3ds *.neu, *.byu), а також з раніше збережених розрахункових схем;
 • параметри управління розрахунком;
 • оцінка якості скінченоелементної сітки;
 • широкий набір засобів графічного контролю параметрів розрахункової схеми;
 • завдання властивостей матеріалів для різних фізичних процесів;
 • передача переміщень, інерційних сил, реакцій і опору грунту з результатів у вихідні дані;
 • зображення результатів за допомогою деформованих схем, форм власних коливань, форм втрати стійкості, епюр, мозаїк, ізополів, ізоліній, графіків і анімацій;
 • діапазон значень шкал відповідає екстремальним значенням виведених факторів для фрагменту розрахункової схеми;
 • анімація переміщень, власних форм коливань, форм втрати стійкості і динаміки в часі;
 • виведення вихідних даних і результатів розрахунку в MS Word, MS Excel MS PoverPoint і файли форматів html, png, bmp, jpeg, gif, tiff, avi;
 • наочне середовище для конструювання і відображення його результатів;
 • сучасна система документування вихідних даних і результатів розрахунку.

Додаткові удосконалення в ПК ЛІРА 10.2:

 • контектстне меню, що настроюється;
 • попередній перегляд файлів;
 • звіт в користувацькому перерізі стержня;
 • масштабування навантажень і епюр;
 • нові фільтри виділення;
 • режим копіювання заданих властивостей;
 • режими переміщення вузлів доповнені політикою переміщення;
 • швидкий доступ до параметрів шкали;
 • аналіз екстремальних сполучень навантажень (графічне відображення і таблиці);
 • обчислення головних і еквівалентних напружень по сполученням навантажень (графічне відображення і таблиці);
 • нові таблиці початкових даних (перетини, матеріали,параметри конструювання, завантаження);
 • змінений режим побудови спектрів реакції за поверхами;
 • реалізація криволінійної діаграми напружено-деформованого стану для бетону по ДСТУ НБВ.2.6-156:2010;
 • реалізація розрахунку складених перетинів по ДБН В.2.6-163-2010 (R2);
 • можливість виділення вузлів і елементів площинами, утвореними будівельними осями і відмітками (R2);
 • у всіх режимах візуалізації результатів розрахунку – локальна інформація за вузлами і елементами (R2);
 • покращено алгоритм імпорту криволінійних стін з Autodesk Revit Structure (R2);

Нові редактори та режими

Редактор «Грунт» орієнтовано на автоматичне визначення змінного за областю фундаментної плити коефіцієнта постелі (рис. 2). Задаються надані геологами параметри шарів грунту, наноситься розташування свердловин з вказанням введених шарів і їх потужності.

Виконується автоматична побудова тривимірної моделі грунту під будівлею з подальшим обчисленням коефіцієнтів постелі за одним із методів розрахунку (модель Пастернака; модель Вінклера-Фусса; або модифікована модель Пастернака) за нормативним документом, у відповідності з яким обчислюватиметься осідання по схемі лінійно-пружного на півпростору (СНіП 2.02.01-83; СП 50-101-2004; ДБН В.2.1-10:2009; СП 22.13330.2011).Рис. 2. Редактор «Грунт» з переданою в нього з розрахункової схеми фундаментною плитою

Після розрахунку під всією областю плити можна проглянути значення вертикальних напруг, глибину товщі, що стискається, і обчислене осідання. Є можливість провести довільний розріз грунтового масиву.

Величини коефіцієнтів постелі для кожного скінченого елементу автоматично передаються в розрахункову схему для подальшого розрахунку конструкції спільно з грунтовою основою.

Додана ще одна можливість – режим «Варіація моделей», який знаходиться в редакторі «Початкове завантаження». Варіація моделей – це уніфікація РСЗ топологічно однакових розрахункових схем. Тобто передбачається, що виконано розрахунки декількох однакових по топології розрахункових схем, в яких варійовано граничні умови, шарніри, матеріали, пружну основу, навантаження, динамічні модулі і типи задач.

Після цього виконується перехід в режим «Результати розрахунку», де можна виконати підбір арматури або підбір і перевірку сталевих перетинів. Узагальнена розрахункова модель задовольняє всім РСЗ, які отриманих від розрахункових схем. При виведенні результатів РСЗ в таблицях указується, від якого завдання був отриманий той або інший критерій.

На стадії розробки – наступний етап розвитку «Варіації моделей» – формування завантажень пакету задач з подальшою можливістю отримання РСЗ і РСН.

Модулі розрахунку на сейсмічні дії

Додано п’ять модулів розрахунку на сейсмічні дії за відповідними нормативними документами РФ, Туреччини, Грузії, Індії.

Раніше у модулях застосовувався метод SRSS (Square Root of the Sum of Squares) корінь квадратний з суми квадратів, виняток становив лише 33 модуль розрахунку на сейсмічну дію за нормативним документом Республіки Узбекистан, в якому використовувалася варіація методу SRSS. Тепер знадобилося використання повної квадратичної комбінації CQC (Complete Quadratic Combination) – це правило підсумовування, засноване на припущенні, що випадковим процесом сейсмічних коливань є «білий шум» нескінченної тривалості.

Згідно повної квадратичної комбінації максимальне значення деякого фактору може бути оцінено по максимальним модальним значенням цього фактора за допомогою методу CQC за формулою подвійного підсумовування


де fi – модальный фактор, відповідний i - тій формі; fj – модальный фактор, відповідний j - тій формі власних коливань; Pj – коефіцієнт кореляції між двома формами, m – кількість форм коливань.


Подвійне підсумовування виконується для всіх форм. Коефіцієнт кореляції для CQC методу при незмінному параметр демпфірування визначається як


де – відношення частот i - тої та j - тої форм власних к оливань.

З’явився також режим «Конденсація мас».

При його розгляді нам буде потрібно поняття відсотка внеску модальної маси по i - тій формі власних коливань.


де M – матриця мас розрахункової схеми Фii - та форма власних коливань і v – вектор направляючих косинусів рівнодіючою сейсмічної дії для кожного вузла.

На рисунку 3 представлена розрахункова схема жорсткої будівлі із закріпленим на ній гнучким металевим каркасом. Перші 33 власних форми коливань системи відносяться до коливань металевого каркаса. Якщо врахувати тільки перші 33 власних частоти, то вийде, що інерційні навантаження на саму будівлю рівні нулю. Це достатньо серйозна проблема для інженерів, тому що доводиться або задавати величезну кількість форм коливань і, відповідно, працювати з ними, або якимось чином зводити маси з гнучких частин розрахункової схеми на жорсткі, що вимагає багато ручної роботи.Рис. 3. Розрахункова схема жорсткої будівлі із закріпленим на ній гнучким металевим каркасом

При цьому іноді використовували методику суперелементів, тобто гнучкі фрагменти розрахункової схеми переносили в суперелементи, щоб врахувати їх як жорсткість. Реалізація суперелементів у попередніх версіях ПК ЛІРА була неповною, можна було вирішувати тільки статичні завдання. Динамічне суперелементне завдання вирішувалося не в повному обсязі, тому що алгоритм перенесення мас з суперелементів в основну схему не був достатньо опрацьований.

У режимі «Конденсація мас» користувач вказує елементи, з яких необхідно зібрати масу, і вузли, в які її необхідно розподілити. Зібрані маси переносяться у вказані вузли так, щоб центр мас залишився там же, де він був до перетворення.

Після того, як це було зроблено для вказаної задачі, перша форма власних коливань вийшла вже очікуваною, її частота практично не змінилася (0,13%), внесок модальних мас вже по першій формі власних коливань склав 61,5%

Для лінійних задач і задач лінійного монтажу кількість обчислюваних форм втрати стійкості збільшена до 10. Додано можливість відображення параметра чутливості для всіх обчислених форм втрати стійкості. Параметр чутливості вказує, які елементи відповідальні за втрату стійкості по цій формі.

Розрахунок плоских безбалкових плит на продавлювання

Даний розрахунок реалізовано за нормами СНіП 2.03.01-84*; СП 63.13330.2011 (СП 52-01-2003); ДСТУ НБВ.2.6-156:2010; Eurocode 2.

Спочатку виділяють вузли, в яких потрібно порахувати продавлювання; для плит, що примикають, повинні бути призначені параметри конструювання. У режимі «Редагувати групи продавлювання» необхідно сформувати групи продавлювання. Формування контурів продавлювання виконується автоматично; сформовані контури відображаються на розрахунковій схемі в реальному масштабі. Створені автоматично контури продавлювання можна корегувати. Будь-які зміни параметрів елементів – перетинів колон, товщини плит, параметрів конструювання плит – призводять до регенерації контурів продавлювання.

Контури продавлювання генеруються із закругленнями, як цього вимагають ДСТУ і Eurocode. В процесі розрахунку групи продавлювання, які не задовольняють безбалковим перекриттям, виключаються з розрахунку, про що видається відповідне попередження.

Отримані результати візуалізуються у вигляді мозаїк коефіцієнту запасу по бетону і мозаїк необхідної площі поперечної арматури. Процес супроводжується протоколюванням всіх етапів. У зведеній таблиці розрахунку контурів продавлювання для кожної групи продавлювання отримано протокол з вичерпною інформацією про вхідні дані (перетин плити, характеристики бетону і арматури, набір зусиль) та результати розрахунку, включаючи відображення використовуваних формул (рис. 4).Рис. 4. Режим розрахунку продавлювання

У конструкційній системі «Сталеві конструкції» додані нові перетини: з прокатних профілів – тавр; зварні перетини – двотавр і коробка; спарені перетини з рівнополичних і нерівнополичних кутників, швелерів і двотаврів.

Зварні перетини представлені у вигляді двотавра і коробок (у т. ч. зі звісами). Зварний двотавр і коробка задаються в одному шаблоні. При завданні параметрів працює аналог IntelliSense, що підказує, які дані вказати у вигляді прив’язок. Прив’язки задаються у вигляді аналітичного виразу, який враховується при виконанні перевірки і підбору. Додалися шаблонні перетини спарених профілів з рівнополичних і нерівнополичних кутників, швелерів і двотаврів (рис. 5).Рис. 5. Шаблонні перетини зварних двотавра, коробки і спарених профілів

Раніше звіт був заснований на мові розмітки MathML (Mathematical Markup Language), оскільки творцями основних браузерів (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) було заявлено про її підтримку. Проте підтримка виявилася мізерною, і від MathML відмовилися та створили «Генератор формульного уявлення», заснований на форматі html.

Модифіковано режим візуалізації результатів розрахунку сталевих конструкцій – внизу на екрані з’явилася інтерактивна зведена таблиця відсотків використання для перевірки і підбору. Інтерактивну таблицю можна сортувати. За кожним відсотком використання виводяться три варіанти звіту:результати поточної перевірки; вихідні дані і результати поточної перевірки; вихідні дані і результати всіх перевірок для набору зусиль, що дав цей відсоток використання.

Результати перевірок у звіті відображаються як у формульному вигляді, так і з автоматичною підстановкою використовуваних значень.

Центральне місце в ПК ЛІРА 10.2 займає «Розрахунковий процесор». В даний час метод скінчених елементів (МСЕ) є одним з найефективніших для вирішення інженерних задач. МСЕ дозволяє моделювати будь-яку просторову модель з складною геометрією, з реальними властивостями матеріалу, з урахуванням взаємодії конструкцій з основою.

Теоретична основа ПК ЛІРА – МСЕ, реалізований у формі методу переміщень. Вибір саме цієї форми пояснюється простотою алгоритмізації і фізичної інтерпретації, можливістю створення єдиних методів для побудови матриць жорсткості і векторів навантажень для різних типів скінчених елементів, обліку довільних граничних умов і складної геометрії конструкції. Реалізований варіант МСЕ використовує принцип можливих переміщень. У cкінченоелементній постановці для завдання моделювання досліджувана область заздалегідь розбивається на обмежену кількість скінчених елементів (СЕ), зв’язаних між собою на рівні вузлів. Невідомими перемінними рівнянь розрахункових моделей є переміщення і повороти вузлів.

Разом з постійним розширенням функціональності інтерфейсу програмного комплексу зазнав змін «Розрахунковий процесор», в якому також реалізовані нововведення, описані вище: розрахунок за варіаціями моделей; 5 нових модулів розрахунку на сейсмічні впливи; конденсація мас; кількість обчислюваних форм втрати стійкості збільшена до 10 для лінійних задач і задач лінійного монтажу.

Крім того, у ньому реалізовано СЕ невідображуваних меж для плоских і тривимірних динамічних задач (з можливістю завдання з графічної системи);

 • врахування зсуву у фізично нелінійних стержневих і пластинчастих елементах, а також в стержневих СЕ змінного перетину;
 • геометрично нелінійний СЕ тонкостінного стержня;
 • повністю перероблений алгоритм вирішення геометрично нелінійних задач за межею втрати стійкості (метод 3);
 • відкорегований алгоритм врахування різних модулів об’ємної деформації при навантаженні і розвантаженні в елементах грунту;
 • уточнений алгоритм обчислення коефіцієнта запасу по зсуву в елементах грунту;
 • пластинчасті і об’ємні елементи з вузлами на сторонах (інтерфейсна частина їх поки що не підтримує).

Для демонстрації можливостей ПК ЛІРА і допомоги в освоєнні інтерфейсу програми розроблено цикл вебинарів «ПК ЛІРА в завданнях». Регулярно проводяться курси для початківців і досвідчених користувачів. Доброзичливий персонал служби супроводу оперативно (під час особистої зустрічі, по телефону, листом по e-mail) відповідає на запитання ліцензійних користувачів і виконує оперативний аналіз файлів задач користувача.

к.т.н. Юрий Гераймович,
д.т.н. Исаак Євзеров,
керівник проекту:
Дмитро Марченко
Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.2 за чинними будівельними нормами України, Росії, Європи.
05.09.2013 Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.2 за чинними будівельними нормами України, Росії, Європи.
Капітальне будівництво одна з найактивніших галузей промисловості, і воно, як і всі інші галузі, завжди прагне до ефективних рішень, як з точки зору технологій, так і з урахуванням економічної складової.

Капітальне будівництво одна з найактивніших галузей промисловості, і вона, як і всі інші галузі, завжди прагне до ефективних рішень, як з точки зору технологій, так і з урахуванням економічної складової.

Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.2 за чинними будівельними нормами України, Росії, Європи.


Автор:
Олександр Скиба
Начальник відділу автоматизації
розрахунків залізобетонних конструкцій
ТОВ «ПРАЙМ КАД»
Група компаній ЛІРА
+38 044 520-05-23

Капітальне будівництво одна з найактивніших галузей промисловості, і вона, як і всі інші галузі, завжди прагне до ефективних рішень, як з точки зору технологій, так і з урахуванням економічної складової.

Серед останніх рішень в цій області своє місце знайшли безригельні каркаси, які мають цілий ряд переваг, а саме: зручність і простота монтажу для будівельників (звідси і висока швидкість будівництва), легка силуетна композиція конструкцій, їх архітектурна виразність, збільшення корисної висоти приміщень. Однак при такій конструктивній схемі на плити у вузлах їх примикання до колон передається велика сконцентроване навантаження і суттєво збільшується ймовірність крихкого руйнування цих плит від продавлювання.

Серед існуючих зараз будівельних норм домінуючою гіпотезою є ідея, що руйнування при продавлюванні плити спричинене від дії відривних зусиль з боку навантаження в прольоті на цю плиту, а також дотичних напружень, викликаних дією зосередженого згинального моменту. При цьому продавлювання відбувається по конкретному периметру, який власне замінює реальне тіло піраміди продавлювання. Для різних норм відрізняються, загалом, тільки принципи врахування згинальних моментів і визначення розрахункового периметра.

Орієнтуючись на побажання наших користувачів і зростання уваги до проблеми продавлювання, в ПК ЛІРА 10.2 додані нові можливості, що дозволяють проводити автоматизований розрахунок залізобетонних плит на продавлювання. Реалізація цього інструменту представлена ​​для норм, які вже знайшли своє місце в послужному списку попередньої версії ПК ЛІРА 10.0 (СНиП 2.03.01-84, СП 63.13330.2013, ДСТУ Б В.2.6-156: 2010, ДСТУ-Н Б В.2.6 -185:2012, Eurocode 2).

Процес розрахунку в програмному комплексі реалізований таким чином, щоб він не був складним і не вимагав великих витрат часу. Для розрахунку залізобетонної плити на продавлювання, досить виконати дві основних дії. По-перше, вибрати вузол який ви хочете порахувати, і по-друге, змінити контур розрахункового периметра відповідно до прийнятих конструктивних рішень (якщо ви цього не зробите, то контур буде згенерований автоматично). Усі наявні контури відображаються на розрахунковій схемі в реальному масштабі. Для зручності користувачів розрахунок продавлювання формує інтерактивний звіт, який надає вичерпну інформацію про всі вхідні дані (переріз плити, характеристики бетону та арматури, набір зусиль для яких результат виявився гіршим) і про результати розрахунку, включаючи відображення використовуваних формул.

Ще одним кроком у процесі розвитку теорії розрахунку залізобетонних конструкцій є впровадження деформаційних моделей. Суть цієї теорії полягає в тому, що при розрахунку перерізів враховується приріст деформацій, а не напружень. Це дозволяє досить точно визначити несучу здатність залізобетонних згинальних чи позацентрово стиснутих елементів. Діючі українські будівельні норми ДБН В.2.6-98:2009 пропонують для використання два варіанти цієї моделі. Перший варіант включає в себе використання спрощених діаграм деформування бетону та арматури. Другий вимагає, врахування повних діаграм роботи матеріалів. Обидва варіанти тепер доступні в новій версії ПК ЛИРА 10.2.

Рис 1. Результат підбору арматури по двохлінійній та криволінійній діаграмі роботи бетону (контрольний переріз розташований в жорсткому защемленні)
МОНОМАХ – одна десята ЛІРА 10
12.08.2013 МОНОМАХ – одна десята ЛІРА 10
Якщо Ви хоч трохи розбираєтеся в кібернетиці, то напевно знаєте про властивості, властивих будь-яких систем. Сукупність систем, що впливають один на одного, з часом стає Новою системою.

Якщо Ви хоч трохи розбираєтеся в кібернетиці, то напевно знаєте про властивості, властивих будь-яких систем. Сукупність систем, що впливають один на одного, з часом стає Новою системою.

МОНОМАХ – одна десята ЛІРА 10

Виконавчий директор ТОВ «ЛІРА софт», к.т.н. Дмитро Вікторович Жулковський
Головний експерт ТОВ «ЛІРА софт», Олексій Вікторович Колесніков

Тенденція розвитку програмного забезпечення для промислового і цивільного будівництва (і не тільки), ілюструє комплексний розвиток інженерних систем. Як наслідок сімейства програм розвиваються, даючи наступний виток для розвитку програмних комплексів. І це абсолютно природний хід еволюції, коли випробуваний, добре зарекомендувавши себе додаток, знаходить застосування в комплексі, несучи за собою зручність використання і надійність інструментарію.

Це можна застосувати і до програмних комплексів сімейства «ЛІРА», що включає МОНОМАХ, Сапфір, Еспрі, призначених для інженерів-конструкторів і розраховувачів. Сукупність цих програм втілилася у розробці однієї, якісно нової системи, яка відповідає всій багатофункціональності та сучасним потребам фахівців.

Враховуючи природно сформовану ситуацію, обумовлену з одного боку визнанням і затребуваністю певних функцій і інструментів, з іншого боку розвитком сучасних ЕОМ, що дозволяє реалізувати все більш і більш сміливі задуми по ергономічності (поліпшенню як інтерфейсу, так і потужності самого процесора) була створена принципова нова програма - ПК ЛІРА 10.0.

Це нова система, яка несе в собі весь необхідний інструментарій для проектувальника, без додаткових програм-сателітів і, відповідно, без додаткових витрат. І це не дивно, адже розробляли її професіонали, які стоять біля витоків створення ПК ЛІРА (патріархи розрахункових алгоритмів), котрі створили ядро системи колишніх версій, а саме:

 • Горбовець Анатолій Володимирович – головний програміст проекту. Автор і розробник розрахункового процесора ВСІХ ВЕРСІЙ програмних комплексів сімейства «ЛІРА» і розрахунково-графічних спеціалізованих систем «МІСТ», «Динаміка плюс», «Монтаж плюс» і «Варіації моделей».
 • Євзеров Ісаак Данилович – науковий керівник проекту «ЛІРА 10.0», доктор технічних наук, математик, розробник теоретичних основ програмного комплексу, автор бібліотеки скінченних елементів, розрахункового процесора в програмних комплексах ЛІРА 5.01 – 9.6 і розрахунково-графічних спеціалізованих систем «МІСТ», «Динаміка плюс» і «Монтаж плюс».
 • Гераймович Юрій Дмитрович – кандидат технічних наук, технічний керівник проекту «ЛІРА 10.0», провідний програміст проекту. Автор і розробник розрахункового процесора в програмних комплексах ЛІРА 9.2 – 9.6 і розрахунково-графічних спеціалізованих систем «МІСТ», «Динаміка плюс», «Монтаж плюс» і «Варіації моделей».
 • Марченко Дмитро Володимирович – технічний керівник проекту «ЛІРА 10.0», провідний програміст проекту. Більше 15 років здійснював технічний супровід програмних комплексів ЛІРА 5.02 – 9.6. Як ніхто краще знає про проблеми зазначених комплексів, що й допомогло у створенні сучасного програмного комплексу, з абсолютно новим графічним інтерфейсом і розрахунковим процесором, адаптованого під сучасні вимоги інженерів конструкторів.

Інтегроване розрахункове середовище – головна концепція у розробці нового програмного комплексу, тим самим ЛІРА 10.0 була створена, з метою суттєво перевершити більш ранні версії. Весь програмний код основних компонентів був написаний «з нуля» – це одна з основних переваг ЛІРИ 10.0, новий, потужний, сучасний «движок». Це дозволило творцям програми впровадити функціонал по прискореному створенню моделі. Реалізовано найпотужніший інструментарій по роботі з 3D об'єктами, не тільки зі звичайними тілами – балками, колонами, але і з поверхнями будь-якої конфігурації, при цьому в кілька разів знизився необхідний для створення і редагування моделі час, а так же час на розрахунок. Візуалізація результатів розрахунків наочна та інформативна.


Рис.1. Великий інструментарій для візуалізації результатів розрахунківРис.2. Візуалізація результатів динамічного аналізу споруди на всьому проміжку інтегруванняУ середовищі фахівців не вщухають суперечки про фактори, що впливають на якість розрахунків і тимчасових витрат на випуск проектної документації в різних розрахункових комплексах.

На нашу думку, одним з цих факторів є створення моделі в єдиному середовищі, не піддаючи модель конвертації.

До появи Нової версії ЛІРА 10.0 (аж до версії 9.6) звичним вважалося, що її функціонал не дозволяє вирішувати проблему прискореного побудови моделі. Це було слабкою ланкою в ПК ранніх версій. Користувачам доводилося витрачати на створення розрахункової моделі левову частку часу. Це і стало передумовою для створення додаткових програмних засобів, які б вирішили цю та ряд інших проблем. Один з таких програмних комплексів – МОНОМАХ. На прикладі ЛІРИ та МОНОМАХ (згадаємо в цьому ж ряду САПФІР) ми і постаралися виявити всі за і проти щодо їхньої роботи в тандемі.

МОНОМАХ – система, яка надає можливості швидкої і легкої побудови 3D моделі, з уже наявними жорсткостями елементів. Ця функціональна особливість приваблює безліч користувачів, які хочуть створювати розрахункову модель, не витрачаючи на це багато часу.

Швидкість – це важливий показник, і МОНОМАХ часто використовується як підготовчий інструмент для подальшої передачі створеної заготовки моделі в комплекс ЛІРА 9.6. Тобто наступний крок - це передача моделі, виникає питання, – чи добре реалізована конвертація файлу з МОНОМАХА в ЛІРУ ранніх версій? І ось тут не все так гладко. Справа в тому, що при передачі моделі з МОНОМАХА, користувач стикається з тим, що отримана модель підлягає змінам та корегуванням вже всередині «старої» ЛІРИ. Доводиться ретельно перевіряти, виправляти передані елементи, чи все коректно передалося. І як наслідок, сумарний час на створення моделі невиправдано збільшується.

Функціонал МОНОМАХА в частині передачі моделі, за статистичними даними, використовується молодими інженерами-проектувальниками, тому перед ними стоїть завдання швидко створити модель, не вникаючи особливості подальшого розрахунку. Досвідчений розраховувач, під балкою або плитою бачить набір скінченних елементів, в'язей і навантажень в сукупності з тими припущеннями та обмеженнями, які несе в собі метод скінченних елементів. Інженер-розраховувач несе безстрокову відповідальність за прийняття рішень на кожному етапі проектування. І не може використовувати для розрахунку неперевірені автоматичні перетворення, що виникають при передачі в «стару» ЛІРУ, створеної в Мономаха моделі (розбиття і присвоєння в'язей).

Ще однією з можливих причин, по якій користувачі віддають перевагу використанню МОНОМАХА - можливість створення креслень. І це дійсно так. МОНОМАХ вміє робити заготовки креслень для подальшого випуску робочої документації. Але й тут є свої неочевидні, але суттєві моменти! Отримані креслення не є завершеними, і знову ж інженер змушений витрачати свій дорогоцінний час на доопрацювання креслень в AutoCAD вручну. У той час як сьогодні існує маса програм для інженерів конструкторів, що вирішують завдання випуску робочої документації з уже налаштованими шаблонами і використовуючи сучасні способи виконання робочих креслень.

Слід визнати, що в МОНОМАСІ реалізовані такі підсистеми як: КОМПОНУВАННЯ БАЛКА, КОЛОНА, ФУНДАМЕНТ, ПІДПІРНА СТІНА, ПЛИТА, РОЗРІЗ (СТІНА), ЦЕГЛА, які дозволяють вирішувати окремо взяті задачі з розрахунку і проектування об'єктів залізобетонних конструкцій, будь то колона, балка, окремі частини фундаменту, підпірна стіна або плита. МОНОМАХ – програма для розрахунку конструкцій житлових і громадських багатоповерхових будівель з монолітного залізобетону, тобто споруди з металевим каркасом або змішаними конструктивними формами в цьому розрахунковому комплексі не розглядаються. І цей факт обмежує можливості виконуваних у ньому розрахункових робіт. У той час як в ЛІРА 10.0 реалізовані всі види розрахунків, що містяться в МОНОМАСІ, більше того, вирішена задача по конструюванню металевих конструкції та їх розрахунку. Реалізовано інструмент «конструктор перерізів» по ​​створенню нестандартних перерізів елементів будь то залізобетонні або металеві об'єкти.


Рис.3. Проведення фізично-нелінійних розрахунків за різними діаграмами і теоріямиПрацюючи в лабораторії теорії сейсмостійкості споруд в ЦНДІБК ім. В.А.Кучеренко, один з авторів даної статті використав у розрахунках будівель і споруд МОНОМАХ, як зручний препроцесор для наступних нелінійних розрахунків та розрахунків на сейсмічні впливи в ПК ЛІРА. Однак найчастіше доводилося розраховувати унікальні об'єкти – стадіони та споруди з сейсмоізоляцією, і споруди зі змішаним залізобетонним і металевим каркасом, що призводило до доопрацюванням розрахункових моделей, переданих з МОНОМАХА в ЛІРУ, а це додаткові витрати праці. Тому, з метою оптимізації своєї роботи, було прийнято рішення створювати розрахункову модель відразу в Лірі 9.6 і відмовитися від використання МОНОМАХУ.

Розглядаючи питання з економічної точки зору, шляхом нескладних обчислень, ми розуміємо, що використання МОНОМАХА у поєднанні з розрахунковим комплексом може спричинити серйозні додаткові фінансові та трудові витрати.

На сьогодні ЛІРА 10.0 стає самодостатньою системою, якій не треба мати додаткові програмні засоби для того щоб вирішити завдання швидкої побудови розрахункової моделі, зникають проблеми при конвертації даних з однієї програми в іншу.


Рис.4. Можливість роботи з елементами споруди в режимі візуалізації перерізівРис.5. Можливість створення і розрахунків практично будь-яких будівель та спорудПрактичне ознайомлення з новою версією ЛІРА 10.0 дозволить Вам на власному досвіді перевірити істинність наступного твердження:


«ЛІРА 10.0 об'єднує в собі всі (необхідні) функції по створенню 3D моделі, розрахунку, як окремих конструкцій, так і будівлі в цілому на практично всі види впливів з урахуванням практично будь-якого типу об'єкта і будь-якого матеріалу. Розробниками серйозно опрацьовується питання реалізації функції виведення креслень в автоматичному режимі безпосередньо з ЛІРА 10.0, яке вирішуватиметься в міру виходу наступних релізів і версій. Комплекс ЛІРА 10.0 є найбільш зручним інструментом по створенню моделі, швидкості розрахунку, видам розрахунку, використанню різних матеріалів і типів об'єктів. Використовуючи комплекс ЛІРА 10.0, немає необхідності встановлювати додаткове програмне забезпечення для створення моделі».


Варто визнати, що розвиток програмного комплексу ЛІРА вийшов на якісно новий рівень інженерного інструментарію і є найбільш доцільним у використанні комплексом.

Це всього лиш одна десята всіх можливостей нової версії ЛІРИ.


Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.0
05.04.2013 Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.0
Розрахунок залізобетонних конструкцій завжди залишався досить тривалим та складним процесом, який вимагає від проектувальника багато часу та зусиль.

Розрахунок залізобетонних конструкцій завжди залишався досить тривалим та складним процесом, який вимагає від проектувальника багато часу та зусиль.

Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.0


Автор:
Олександр Скиба

Розрахунок залізобетонних конструкцій завжди залишався досить тривалим та складним процесом, який вимагає від проектувальника багато часу та зусиль. При цьому використовувалися наближені емпіричні формули та залежності, що давали результат з певною точністю. Але розвиток комп’ютерної техніки став поштовхом для переходу на машинний розрахунок, який вирішив вище вказані проблеми, вводячи в нашу лексику новий термін – система автоматизованого проектування (САПР).

ПК ЛІРА 10, розробники намагалися максимально спростити роботу проектувальника, що займається розрахунком залізобетонних конструкцій і звести до мінімуму незручності, які можуть виникнути при використанні програмного комплексу. Для цього потрібно було вирішити два головні питання: підтримка актуальних діючих норм проектування та наявність простого, але водночас ефективного інтерфейсу введення вхідних даних.

Наразі в ПК ЛІРА 10 присутні 5 нормативних документів:
 • радянський СНиП 2.03.01-84,
 • російський СНиП 52-01-2003(актуалізована редакція від 1 січня 2013р),
 • українські ДСТУ Б В.2.6-156:2010 та ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012,
 • міжнародний Eurocode 2.
Цей список не є остаточним і можливість розрахунку за новими нормами є пріоритетним в подальшому розвитку програмного комплексу.

Очевидним і необхідним кроком стала поява в ПК ЛІРА 10 нових українських будівельних норм, які прийшли на заміну старому СНиПу і є основними, що контролюють розрахунок і проектування залізобетонних конструкцій з важкого бетону (ДСТУ Б В.2.6-156:2010) та з використанням неметалевої арматури на основі базальто- та склоровінгу (ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012). Рівень реалізації цих норм в ПК ЛІРА 10 дозволяє виконувати розрахунок залізобетонних конструкцій по першому (двовісний вплив згинаючих моментів та поздовжніх сил, розрахунок несучої здатності похилих перерізів і крутіння) та другому (обмеження розкриття тріщин) граничних станах з використанням більш звичної сталевої або технологічно новітньої неметалевої. Як доповнення, також присутні врахування та контроль конструктивних особливостей конструкцій, які висвітлені у відповідних розділах норм.

В версії 9.6 були доступні дві схеми армування перерізу: «симетрична», «несиметрична». В версії 10 ці схеми залишилися, але додалася нова: «користувача». Ця схема надає користувачеві нові можливості при створенні шаблону армування.

Як і в 9.6, присутні два різновиди арматурних включень: «точкова арматура» і «розмазана арматура». В попередніх версіях ці включення характеризувалися лише трьома значеннями: ім'я, положення в перерізі, яке залежало від захисних шарів бетону, та площа, як результат розрахунку. Шаблон армування «користувача» додає нові можливості та розширює вже існуючі. З’явилася можливість задавати початкову та обмежити максимальну площу кожного арматурного включення. Якщо є потреба, то деякі з включень можна заблокувати, і програма не збільшуватиме їх площу, а використовуватиме початкову.

Також можна створювати логічні групи включень – площа включень, що входять до однієї групи, збільшується одночасно. Окрім цього, кожне включення зберігає інформацію про кількість стержнів, з яких воно складається, тобто отримуємо певну кількість стержнів з однаковими координатами центру тяжіння. Ще однією властивістю включень є вибір алгоритму нарощування. В версії 9.6 площа арматури збільшувалася лише за рахунок додавання до попереднього результату певного розрахованого значення. В версії 10 додано алгоритм, який використовує список доступних для поточного класу арматури діаметрів та збільшує площу, виходячи зі значення наступного діаметра. Нижче приведено інтерфейс для роботи з шаблонами армування.

Рис 1. Інтерфейс роботи з шаблонами армування


Зазнало змін і відображення результатів армування. Результати армування, як всі інші, мають дві форми відображення: графічну та текстову(табличну). Текстова форма стає доступною при переході в режим відображення результатів та виборі команди «Таблицы результатов». Тут надається вибір, яку інформацію можно переглянути, у якому вигляді (скорочена або докладна форма) та для яких елементів.

Рис 2. Табличне відображення результатів


У графічній формі результати відображаються у вигляді епюр, мозаїки, ізополів та ізоліній. Для стержнів доступні епюри та мозаїка, а для пластинчатих елементів – мозаїка, ізолінії та ізополя. При увімкненні режиму локальних результатів армування, що доступний після виконання переходу у відображення результатів підбору, з’являється можливість швидкого перегляду результатів для кожного елемента просто вказуючи на нього курсором миші.

Рис 3. Графічне відображення результатів
Метод розрахунку на сейсмічні впливи
01.07.2012 Метод розрахунку на сейсмічні впливи
Нові можливості, реалізовані в ПК ЛІРА 10.
Випадковий характер сейсмічного впливу, місцева геологія, специфічні особливості конкретних споруд і т.д. визначають складність розрахунків будівель і споруд на сейсмічні навантаження. При вирішенні проблем динамічного розрахунку конструкцій використовують два основні методи: розкладання за власними формами і пряме інтегрування рівнянь руху. Для розглядуваного класу задач перший з них не застосовується, другий же носить більш загальний характер. Про особливості методів прямого інтегрування рівнянь руху для нелінійного розрахунку, розроблених старшими науковими співробітниками компанії «Ліра-Софт» Юрієм Гераймовичем, Ісааком Євзеровим, Дмитром Марченком та реалізованих в ПК ЛІРА 10, розповідає доктор технічних наук Ісаак Євзеров

Згідно з рекомендаціями будівельних норм задача розрахунку на сейсмічні впливи в лінійній постановці вирішується методом розкладання за формами власних коливань. Форми і частоти власних коливань конструкції визначаються в ПК ЛІРА методом ітерацій підпросторів. При цьому використовується як діагональна, так і узгоджена матриця мас.

Застосування узгодженої матриці мас дозволяє більш точно визначити форми і частоти власних коливань і, отже, точніше вирішити динамічну задачу. Обчислення сейсмічних сил для кожної форми і підсумовування за формами проводиться згідно основним будівельним вимогам. У ПК ЛІРА 10 реалізовані рекомендації будівельних норм України, Росії, країн СНД, США, EUROCODE та багатьох інших.

Більшість з цих стандартів рекомендує проводити розрахунки особливо відповідальних споруд в нелінійній постановці. Метод розкладання по формам власних коливань без додаткових модифікацій не застосовують для вирішення нелінійних динамічних задач, оскільки не дотримується принцип суперпозиції і не визначені поняття форм і частот власних коливань.

Тому в ПК ЛІРА для нелінійного розрахунку на сейсмічні впливи (фізична і геометрична нелінійності, односторонні зв'язки, грунти) розроблені і використовуються інші методи розв'язання динамічних задач, зокрема - засновані на безумовно стійких неявних звичайно різницевих схемах методи прямого інтегрування рівнянні руху, які можуть також застосовуватися і для лінійних сейсмічних розрахунків. Вони дають більш точні, ніж розкладання за формами власних коливань, результати.

Вектор зовнішнього навантаження при розв'язанні нелінійної сейсмічної задачі отримуэться множенням матриці мас на залежний від часу вектор прискорень - акселерограму, задану у вихідних даних. Прискорення в кожен момент часу вважаються однаковими для всіх точок конструкції.

Таке припущення вірне, якщо час проходження сейсмічної хвилі в межах розрахункової схеми малий. Для протяжних споруд це не так, і в ПК ЛІРА розроблений метод, що дозволяє враховувати швидкість поширення сейсмічної хвилі - розрахунок за сейсмограмами.

У вихідних даних задається сейсмограма або акселерограма, яка легко перетворюється в сейсмограму. За сейсмограмою і швидкості поширення хвилі в кожен момент часу визначається вектор переміщень точок основи конструкції. Вектор зовнішнього навантаження отримується множенням матриці жорсткості на обчислений вектор переміщень.

Результати розрахунку протяжних конструкцій за сейсмограмами навіть у лінійній постановці істотно відрізняються від результатів розрахунку за акселерограмами.

У попередніх версіях ПК ЛІРА розрахунок за акселерограмами та сейсмограмами не був реалізований для геометрично нелінійних задач. У версії ЛІРА 10, що готується до виходу найближчим часом, є можливість розв'язувати геометрично нелінійні сейсмічні завдання і за сейсмограмами, і за акселерограмами землетрусів. Найбільш характерними прикладами таких задач є сейсмічні розрахунки мачт на розтяжках і мембранних покриттів.

Методи розрахунку на сейсмічні впливи ПК ЛІРА 10 дають достовірну оцінку міцності будівельних конструкцій в сейсмічно небезпечних районах.


Рис.1 Розрахунок щогли на розтяжках за сейсмограмою в ПК ЛІРА 10

ЩО ПРИЙДЕ НА ЗМІНУ ПК ЛІРА ВЕРСІЇ 9.6
17.11.2011 ЩО ПРИЙДЕ НА ЗМІНУ ПК ЛІРА ВЕРСІЇ 9.6
15 листопада 2011 у м. Москва на семінарі «Комп'ютерні конструкторські програми», організованому групою компаній «ІНФАРС» вперше був проведений попередній показ нового продукту клієнтам і дилерам – вони були заінтриговані.
Гераймович Юрій Дмитрович, керівник проекту, кт.н.
Марченко Дмитро Володимирович, заступник директора ТОВ «ЛІРА софт»

На ринку країн СНД давнім і заслуженим попитом користуються програмні продукти – ЛІРА, МОНОМАХ і електронний довідник інженера (ЕСПРІ), які розроблені компанією ТОВ «ЛІРА софт», м.Київ, Україна. З моменту виходу першого програмного комплексу (ПК) ЛІРА пройшло досить багато років і зрозуміло, що закладені в той час концепції ПК сильно застаріли і потребують суттєвої переробки та модернізації. Попередня розробка велася без будь-якого використання програмної інженерії – методом "code and fix" (кодування і виправлення помилок), що сильно знижувало швидкість розробки, і багато якісних побажань користувачів або не впроваджувалися взагалі, або тривалий час чекали свого впровадження. За цей час в ІТ-індустрії з'явилися нові методи та технології створення прикладного програмного забезпечення (ПЗ), які не знайшли свого застосування при розробці зазначених вище програмних продуктів. Виробництво сучасного ПО відбувається на тлі високих вимог до його якості, так як складність і відповідальність виконуваних ним функцій безперервно зростає. Створення якісної програми, як і будь-якого іншого продукту, залежить не тільки від досвіду розробника, але і від інструменту, яким він користується.

Накопичений до теперішнього часу досвід створення систем ПЗ показує, що це складна і трудомістка робота, що вимагає високої кваліфікації фахівців, що беруть участь у ній. Однак до теперішнього часу створення таких систем нерідко виконується на інтуїтивному рівні із застосуванням неформалізованих методів, що ґрунтуються на мистецтві, практичному досвіді, експертних оцінках і дорогих експериментальних перевірках якості функціонування ПО [1].

Постійне зростання конкуренції в умовах сучасного ринку, а також використання піратського програмного забезпечення змушує виробників програмного забезпечення прагнути до безперервного скорочення витрат на вдосконалення та термінів випуску нових версій. За останні 5 років удосконалення в ПК ЛІРА можна перерахувати по пальцях:

 • адаптація під Windows Vista і Windows 7;
 • ізополя і мозаїки напружень в арматурі для фізично нелінійних балок-стінок і об'ємних елементів;
 • реалізація модулів динаміки, з'явилися в нормах країн СНД;
 • розв'язання задачі повзучості;
 • аналіз чутливості для стійкості;
 • динаміка і стійкість в системі МОНТАЖ;
 • врахування ортотропії в пластинчастих і об'ємних скінченних елементах;
 • абсолютно жорсткі вставки з площини пластинчастих елементів;
 • візуалізація прискорень від пульсації вітрового потоку – ось власне і все.

ТОВ «ЛІРА софт» – власник майнових прав на торговельні марки та вихідні коди. Провідні розробники ПК ЛІРА за підсумками порівняльного аналізу з аналогічними програмними комплексами прийшли до невтішного висновку – ПК ЛІРА відстає від сучасних програмних комплексів. Маючи потужний розрахунковий процесор, в ПК ЛІРА версії 9.6 немає сучасного інструменту для створення і коректування розрахункової схеми. Візуалізація результатів також залишає бажати кращого, а документування взагалі на зародковому рівні.

Перераховані міркування зайвий раз підкреслюють важливість комплексного підходу до концепції майбутнього програмного комплексу, тобто програмуванню має передувати проектування [2]. Тому було прийнято рішення про створення "з нуля" програмного комплексу, який повинен суттєво перевершити ПК ЛІРА версії 9.6.

Сучасний ПК складається з п'яти основних частин:

 • препроцесор (задання і коректування вихідних даних);
 • розрахунковий процесор (розв'язання задач механіки суцільного середовища методом скінченних елементів);
 • конструюючі системи (проектування залізобетонних та металевих конструкцій);
 • постпроцесор (аналіз результатів розрахунку і результатів підбору конструювальних систем);
 • система документування (документування вихідних даних, результатів розрахунку і результатів підбору конструювальних систем).

Нова версія, а по суті новий програмний продукт ПК ЛІРА версії 10 з'явиться найближчим часом. ПК ґрунтується на технології .NET Framework: Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF) і використовує об'єктну модель даних. Нова версія ПК відразу вийде для процесорів на базі архітектур x86 і x64. У 64-бітній версії ПК дійсно вдалося зняти обмеження на розмір створюваних задач, для 32-бітної версії – це природне обмеження, пов'язане з адресацією в оперативній пам'яті.

Препроцесор

Користувальницький інтерфейс став об'єктом особливої ​​уваги, саме зараз з'явилася можливість спроектувати користувальницький інтерфейс з чистого аркуша і застосувати в ньому багато тих речей, яким ми навчилися за всі ці роки, і тих технологій [3], які з'явилися за ці роки і добре зарекомендували себе. Мета, полягає в тому, щоб зробити користувальницький інтерфейс простішим у використанні і більш інтерактивним і зрозумілим, щоб за його допомогою можна швидко і ефективно створювати, редагувати розрахункові моделі, робити моніторинг і діагностувати задачі.

За формування зображення тепер відповідає OpenGL (раніше використовувався GDI). Завдяки оптимізації графічної частини значно зросла продуктивність при роботі з великими розрахунковими схемами та зменшено мерехтіння при операціях переміщення, масштабування, обертання. Отже, забезпечено велика комфортність користувача.

На малюнку 1 показаний графічний інтерфейс користувача, який складається з спадаючого меню, панелей інструментів, стека активних режимів, панелі команд активного режиму, робочої області та рядка стану.


Рис. 1. Графічний інтерфейс користувача програми.


Всі інструменти можуть бути активізовані через пункти меню, панелі інструментів, панелі команд активного режиму і "гарячі" клавіші.

На малюнку 1 показане перспективне зображення будівлі, що розраховується, на малюнку 2 — аксонометрія цієї ж будівлі. Редагування розрахункової схеми доступне для обох видів. Використання сіток, будівельних осей, точок «захоплення» і величезний набір засобів редагування: копіювання, переміщення, обертання, масштабування, вставка фрагментів з різних прототипів конструкцій і з досить великого списку форматів, дроблення, перетин — все це спрощує створення розрахункової моделі. На основі мінімальних вхідних параметрів прототипів конструкцій графічний препроцесор дає можливість сформувати розрахункові схеми таких об'єктів, як рами, ферми, плити, балки-стінки, оболонки, різні види кривих і поверхонь. Реалізований в препроцесор підхід збору розрахункової схеми з фрагментів дозволяє досить швидко створити розрахункову схему навіть складної конструкції, при цьому в якості фрагментів можуть виступати раніше створені і збережені у файл розрахункові схеми. У режимі діалогу можна вельми просто призначити і проконтролювати такі параметри розрахункової схеми, як перерізи, матеріали та параметри конструювання елементів, в'язі та об'єднання переміщень у вузлах, різні види статичних і динамічних навантажень, шарніри, жорсткі вставки, абсолютно жорсткі тіла і т.п.


Рис. 2. Аксонометрія будівлі.


При редагуванні моделі додана можливість роботи з розрахунковою схемою з контурними (дротяними), напівпрозорими і залитими скінченними елементами (рис. 3).


Рис. 3. Різне подання пластинчастих скінченних елементів.


Крім головного виду є можливість створювати необмежену кількість проекцій для яких розрахункова схема може бути подана ​​різними видами, з різною виведеною інформацією, по різному фрагментована і т.д. Єдине що об'єднує "Головний вид" і "Проекції" – це виділені елементи. "Проекції" дозволяють розглядати об'єкт, що проектується, з різних ракурсів, вносити необхідні коректування в розрахункову схему, індивідуально керувати видимістю, редагувати візуальні властивості і ефективно працювати з важливими групами скінченних елементів. Слід зазначити, що виділення та зміна ракурсу може відбуватися в процесі редагування, не перериваючи його, що сприяє більш ефективній роботі.

Для більшості режимів редагування введені індикація і політика призначення. Індикація служить для візуального відображення призначуваних параметрів. Політика призначення визначає як діяти в конфліктних ситуаціях.

Програма окрім "Головного виду" і "Проекцій" структурно складається з чотирьох редакторів:

 • редактора перерізів (рис. 4);
 • редактора матеріалів (рис. 5);
 • редактора завантажень (рис. 6);
 • і редактора параметрів конструювання (рис. 7).

У новій версії програми жорсткісні характеристики поділені на два поняття "перерізи" і "матеріали".


Рис. 4. Редактор перерізів.


У верхній частині редактора перерізів (рис. 4) розташовуються заготовки для створення параметричних залізобетонних, прокатних сталевих, спеціальних і користувальницьких типів перерізів. З лівого боку в клітинках таблиці знаходяться вже задані перерізи при вказуванні, на які з правого боку стає доступною панель редагування заданого перерізу.


Рис. 5. Редактор матеріалів.


За допомогою редактора матеріалів (рис. 5) можна задавати лінійні, нелінійні, спеціальні та матеріали з бази даних (для бетону, арматури і сталі).


Рис. 6. Редактор завантажень.


Призначаючи перерізам і матеріалам різні кольори за допомогою візуальних атрибутів розрахункову схему легко контролювати на коректність задання перерізів і матеріалів.

За рахунок більш ретельного аналізу вихідних даних по завантаженням і кращого початкового планування програми вдалося всі дані про завантаження об'єднати в єдиному вікні (рис. 6).


Рис. 7. Редактор параметрів конструювання.


Всі дані необхідні для роботи конструювальних систем задаються в редакторі параметрів конструювання (рис. 7).

Графічний інтерфейс користувача включив в себе кращі аспекти традиційної розробки для Windows з безліччю нововведень [4].

Розрахунковий процесор

Реалізовані в процесорі методи оптимізації дозволяють істотно скоротити час розв'язання задач великої розмірності. Процесор має розвинену систему контролю вхідної інформації та діагностики помилок. Передбачені режими розрахунку дають можливість вирішення задачі в цілому, виконання повторного розрахунку зі зміненими вхідними даними. Крім того, перевагами процесора є висока швидкість розрахунків великих задач і практично повна відсутність обмежень на їх розмірність. Фактичним обмеженням розмірності служать ефективність центрального процесора і об'єм жорсткого диска.

Наявність режимів, що реалізують розрахунок у нелінійній постановці, дає можливість проаналізувати поведінку конструкції з урахуванням реальних властивостей матеріалу (фізична нелінійність), за деформованою схемою (геометрична нелінійність), а також з моделюванням зон контакту односторонніми в'язями При розрахунку з урахуванням реальних властивостей матеріалу (наприклад, залізобетону) передбачена можливість задання схеми розташування арматури в поперечному перерізі.

Розрахунковий процесор порадує користувачів наступними нововведеннями:

 • пластинчастими і об'ємними скінченними елементами з вузлами на серединах сторін;
 • стержнем змінного перерізу;
 • стержнем з секторіальним моментом інерції (теорія Власова);
 • згинальними фізично нелінійними елементами (стержневими і пластинчастими) для кроково-ітераційного методу і ДИНАМІКИ+;
 • розрахунком по сейсмограмах землетрусів;
 • і звичайно ж покращеною продуктивністю розрахунку (особливо для процесорів на базі архітектури x64).

Конструюючі системи

Конструюючі системи дозволяють проектувати металеві та залізобетонні конструкції з можливістю автоматичного перенесення підібраних перерізів у вихідні дані для повторного розрахунку зусиль. Конструюючі системи можуть працювати як в режимі перевірки заданих перерізів, так і в режимі підбору мінімально необхідного перерізу для сталевих елементів і мінімально необхідної площі армування для залізобетонних елементів.

У першій версії ПК будуть реалізовані нормативні документи колишнього Радянського Союзу, України та Російської Федерації. Зроблена спроба розрахунку довільного поперечного перерізу, як для металевих, так і для залізобетонних перерізів.

Результати підбору конструювальних систем відображаються у вигляді таблиць і картинок. В "підозрілих" випадках для конкретного елемента можна отримати протокол розрахунку в символьному вигляді і з підставленими значеннями, що дасть користувачам можливість перевіряти отримані результати, і не просто довіряти "чорному ящику".

Постпроцесор

Основним кроком було опрацювання потужної системи аналізу отриманих результатів за різними параметрами, щоб від уваги користувача не вислизнула жодна деталь – аж до розподілу напружень в стержневих елементах.

Графічний постпроцесор дозволяє здійснити повний аналіз результатів розрахунку, у тому числі відображення деформованих схем, мозаїк, ізоліній та ізополів переміщень і напружень, епюр внутрішніх зусиль, форм власних коливань, а також форм втрати стійкості, як для всієї схеми, так і для будь-якого її фрагмента . Будь-яке зображення або таблицю можна зберегти у графічний файл, передати на принтер або в звіт. Результати подаються одночасно у вигляді таблиць, графіків і картинок на екрані.


Рис. 8. Мозаїка переміщень.


Система документування

Це найболючіше місце в ПК ЛІРА версії 9.6, тому йому придається велике значення. Прототип системи документування – повний набір заготовок (шаблонів) документів зі стандартними елементами змісту і вставленими підказками щодо заповнення, упорядкованих за ієрархічним принципом. Прототип включає в себе заготовки не тільки таблиць результатів розрахунку, а й також таблиць вихідних даних. Система документування створена як для аналізу результатів розрахунку (для перегляду – таблиці з можливістю сортування та фільтрації даних, гістограми і картинки фрагментів конструкції у високій роздільній здатності), так і для генерування наскрізного звіту, існуючого спочатку у вигляді вмісту сформованого користувачем, а потім заповнюваного табличними даними , картинками і текстом.


Рис. 9. Таблиці результатів.


Головну ідею, яку хотілося закласти в концепцію нового ПК ЛІРА – щоб об'єктна модель даних завжди була готова до будь-яких змін, доповнень і модифікацій і графічний інтерфейс користувача був людиноорієнтованим.

У першій версії нового ПК ЛІРА звичайно досить складно охопити всі можливості, але це не означає, що новий продукт матиме недостатній набір функцій – єдине від чого довелося відмовитися – від суперелементов. Надалі ми просто продовжимо надбудовувати і покращувати програмний комплекс, додавати нову функціональність і реалізовувати нові потреби та побажання користувачів.

15 листопада 2011 у м. Москва на семінарі «Комп'ютерні конструкторські програми», організованому групою компаній «ІНФАРС» вперше був проведений попередній показ нового продукту клієнтам і дилерам – вони були заінтриговані.

Ми намагаємося зробити все можливе, щоб полегшити користувачам перехід на нову версію ПК ЛІРА. Інша справа, що колишнім фахівцям доведеться докласти певних зусиль при освоєнні нових інструментів під час переходу на нову технологію. Новий інтерфейс ПК ЛІРА може здатися незвичним, але його можна освоїти практично всього за тиждень, причому без спеціального навчання. Також буде забезпечена сумісність зі старим форматом вихідних даних.

Компанія «ЛІРА софт» спільно з групою компаній «ІНФАРС» продовжує підтримку та супровід ПК ЛІРА версії 9.6, при цьому розробка нової версії ведеться досить динамічно, і немає ніяких сумнівів у тому, що новий ПК ЛІРА надасть своїм користувачам переваги простого і зрозумілого інтерфейсу в поєднанні з якісним постпроцесором і документуванням. Кожен день нам дзвонять користувачі і діляться власними ідеями щодо покращення ПЗ. Ми, у свою чергу, намічаючи першочергові цілі і вектор подальшого розвитку ПК прислухаємося до побажань користувачів. Розробники не збираються зупинятися на досягнутому – наша команда сповнена ентузіазмом.

1. Вендров А.М. Сучасні технології створення програмного забезпечення. Огляд. – Jet Info, інформаційний бюлетень №4, 2004 р.
2. Купер Алан. Психіатрична лікарня в руках пацієнтів – Видавництво: Символ-Плюс, 2005 р. – 336 с.
3. Джеф Раскін. Інтерфейс: нові напрямки в проектуванні комп'ютерних систем – Видавництво: Символ-Плюс, 2004 – 272 с.
4. Константайн Л., Локвуд Л. Розробка програмного забезпечення – Видавництво: Питер, 2004 г. – 592 с.