Вхід /
Реєстрація
   

Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.0

Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.0
05.04.2013

Розрахунок залізобетонних конструкцій завжди залишався досить тривалим та складним процесом, який вимагає від проектувальника багато часу та зусиль.

Розрахунок залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА 10.0


Автор:
Олександр Скиба

Розрахунок залізобетонних конструкцій завжди залишався досить тривалим та складним процесом, який вимагає від проектувальника багато часу та зусиль. При цьому використовувалися наближені емпіричні формули та залежності, що давали результат з певною точністю. Але розвиток комп’ютерної техніки став поштовхом для переходу на машинний розрахунок, який вирішив вище вказані проблеми, вводячи в нашу лексику новий термін – система автоматизованого проектування (САПР).

ПК ЛІРА 10, розробники намагалися максимально спростити роботу проектувальника, що займається розрахунком залізобетонних конструкцій і звести до мінімуму незручності, які можуть виникнути при використанні програмного комплексу. Для цього потрібно було вирішити два головні питання: підтримка актуальних діючих норм проектування та наявність простого, але водночас ефективного інтерфейсу введення вхідних даних.

Наразі в ПК ЛІРА 10 присутні 5 нормативних документів:
  • радянський СНиП 2.03.01-84,
  • російський СНиП 52-01-2003(актуалізована редакція від 1 січня 2013р),
  • українські ДСТУ Б В.2.6-156:2010 та ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012,
  • міжнародний Eurocode 2.
Цей список не є остаточним і можливість розрахунку за новими нормами є пріоритетним в подальшому розвитку програмного комплексу.

Очевидним і необхідним кроком стала поява в ПК ЛІРА 10 нових українських будівельних норм, які прийшли на заміну старому СНиПу і є основними, що контролюють розрахунок і проектування залізобетонних конструкцій з важкого бетону (ДСТУ Б В.2.6-156:2010) та з використанням неметалевої арматури на основі базальто- та склоровінгу (ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012). Рівень реалізації цих норм в ПК ЛІРА 10 дозволяє виконувати розрахунок залізобетонних конструкцій по першому (двовісний вплив згинаючих моментів та поздовжніх сил, розрахунок несучої здатності похилих перерізів і крутіння) та другому (обмеження розкриття тріщин) граничних станах з використанням більш звичної сталевої або технологічно новітньої неметалевої. Як доповнення, також присутні врахування та контроль конструктивних особливостей конструкцій, які висвітлені у відповідних розділах норм.

В версії 9.6 були доступні дві схеми армування перерізу: «симетрична», «несиметрична». В версії 10 ці схеми залишилися, але додалася нова: «користувача». Ця схема надає користувачеві нові можливості при створенні шаблону армування.

Як і в 9.6, присутні два різновиди арматурних включень: «точкова арматура» і «розмазана арматура». В попередніх версіях ці включення характеризувалися лише трьома значеннями: ім'я, положення в перерізі, яке залежало від захисних шарів бетону, та площа, як результат розрахунку. Шаблон армування «користувача» додає нові можливості та розширює вже існуючі. З’явилася можливість задавати початкову та обмежити максимальну площу кожного арматурного включення. Якщо є потреба, то деякі з включень можна заблокувати, і програма не збільшуватиме їх площу, а використовуватиме початкову.

Також можна створювати логічні групи включень – площа включень, що входять до однієї групи, збільшується одночасно. Окрім цього, кожне включення зберігає інформацію про кількість стержнів, з яких воно складається, тобто отримуємо певну кількість стержнів з однаковими координатами центру тяжіння. Ще однією властивістю включень є вибір алгоритму нарощування. В версії 9.6 площа арматури збільшувалася лише за рахунок додавання до попереднього результату певного розрахованого значення. В версії 10 додано алгоритм, який використовує список доступних для поточного класу арматури діаметрів та збільшує площу, виходячи зі значення наступного діаметра. Нижче приведено інтерфейс для роботи з шаблонами армування.

Рис 1. Інтерфейс роботи з шаблонами армування


Зазнало змін і відображення результатів армування. Результати армування, як всі інші, мають дві форми відображення: графічну та текстову(табличну). Текстова форма стає доступною при переході в режим відображення результатів та виборі команди «Таблицы результатов». Тут надається вибір, яку інформацію можно переглянути, у якому вигляді (скорочена або докладна форма) та для яких елементів.

Рис 2. Табличне відображення результатів


У графічній формі результати відображаються у вигляді епюр, мозаїки, ізополів та ізоліній. Для стержнів доступні епюри та мозаїка, а для пластинчатих елементів – мозаїка, ізолінії та ізополя. При увімкненні режиму локальних результатів армування, що доступний після виконання переходу у відображення результатів підбору, з’являється можливість швидкого перегляду результатів для кожного елемента просто вказуючи на нього курсором миші.

Рис 3. Графічне відображення результатів