Вхід /
Реєстрація
   

V Міжнародний сімпозіум (м.Іркутськ)

V Міжнародний сімпозіум (м.Іркутськ)
04.08.2014
Компанія ЛІРА софт прийняла участь у V Міжнародному симпозіумі «Актуальні проблеми комп'ютерного моделювання конструкцій і споруд».
Фахівці ЛІРА софт прийняли участь у V Міжнародному симпозіумі «Актуальні проблеми комп'ютерного моделювання конструкцій і споруд», який проходив з 1 по 6 липня 2014 року в Іркутську під егідою Російської академії архітектури і будівельних наук. У престижному форумі на базі ФГБОУ «Іркутський державний технічний університет» прийняли участь 114 представників різних підприємств та організацій. У програму симпозіуму були включені пленарні та секційні доповіді вчених академічних інститутів і вузів, фахівців, зайнятих у проектуванні, а також розробників програмного забезпечення для інженерних розрахунків, робота «круглих столів» з обговорення актуальних проблем та досягнень в галузі комп'ютерного моделювання конструкцій і споруд. Так, пильна увага викликали доповіді та виступи, що висвітлюють питання сучасних методів моделювання будівельних об'єктів на всіх його стадіях життєвого циклу та аналітичні методи розрахунку із застосуванням сучасних програмних комплексів призначених для моделювання роботи конструкцій.
Особливий інтерес привернули питання сейсмостійкого будівництва. Тематика набуває актуальності у зв'язку з активним освоєнням сейсмонебезпечних районів. Так у своїх доповідях, д.т.н., професор О.В. Мкртичев і к.т.н., професор Г.А. Джінчвелашвілі спільно з головним експертом компанії ЛІРА софт А.В. Колесніковим розповіли про кризу в нормах проектування в галузі сейсмостійкого будівництва, про їх зміни і доповнення.
Також обговорювався стандарт організації МГСУ з сейсмостійкого будівництва, який реалізований в ПК ЛІРА 10.2. І.Д. Євзеров, д.т.н., науковий керівник проекту ПК ЛІРА 10.х покоління, співавтор розрахункового процесора в програмних комплексах ЛІРА 5.01 - 9.6, 10.0, 10.2 розповів про нові можливості розрахункового процесора ПК ЛІРА 10.2, який дозволяє виконувати закритичні розрахунки, тобто розрахунки після втрати стійкості в геометрично нелінійній постановці з автоматичним пошуком нових форм рівноваги.
У доповіді, представленій головним експертом компанії ЛІРА софт А.В. Колесніковим, «Розрахунок будівель і споруд на сейсмічні дії в ПК ЛІРА 10.2» були продемонстровані основні нововведення програмного комплексу ЛІРА 10.2, що стосуються розрахунків на динамічні впливи, у тому числі сейсмічні.
Учасники симпозіуму протягом тижня працювали на п'яти секціях:
  • СЕКЦІЯ 1. Проблеми комп'ютерного моделювання конструкцій і споруд;
  • СЕКЦІЯ 2. Автоматизовані програмні комплекси в будівельній галузі. Розрахунки конструкцій;
  • СЕКЦІЯ 3. Теоретичні основи комп'ютерного моделювання конструкцій та споруд;
  • СЕКЦІЯ 4. Матеріали та конструкції в нестаціонарних умовах. Динаміка пошкоджених конструкцій;
  • СЕКЦІЯ 5. Питання оптимізації в проектуванні конструкцій.

Фотозвіт