Вхід /
Реєстрація
   

ТЕСТ 1.3 ПЛОСКА ШАРНІРНО-СТЕРЖНЕВА СИСТЕМА ПІД ДІЄЮ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ СИЛИ

Джерело : S. S. Rao, The finite element method in engineering, 4 ed, Elsevier science end technology books, 2004, p. 313.

Геометрія:

Рис. 1.3

Тип створюваної задачі:

Плоска ферма або балка-стінка (X, Z ).

Вихідні дані:

; ;

Характеристики матеріалу:

Ізотропний пружний: ,

Граничні умови:

У точці Aі B: ;

Навантаження:

;

Опис задачі:

Система моделювалася стержневими скінченними елементами (тип СЕ 4).

Результат розрахунку:

Таблиця 1. 3

Шуканавеличина

Аналітичне розв'язання

Результати розрахунку Ліра10.4

Відхилення, %

,м

0

,м

0

,м

0

,м

0