Вхід /
Реєстрація
   

ТЕСТ 1.4 ПЛОСКА ШАРНІРНО-СТЕРЖНЕВА СИСТЕМА ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ РІЗНОГО МАТЕРІАЛУ ПІД ДІЄЮ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ

Джерело: С.П. Тимошенко, Опір матеріалів, том перший: Елементарна теорія і задачі, Москва, Наука, 1965, стор. 34.

Геометрія

Рис. 1.4

Тип створюваної задачі:

Плоска ферма або балка-стінка (X, Z ).

Вихідні дані:

; ; ;

Характеристики матеріалу:

Сталь: , ;

Мідь: , ;

Граничні умови:

У точці B , C і D : ;

Навантаження:

Всі елементи ;

Опис задачі:

Система моделювалася стержневими скінченними елементами (тип СЕ 4).

Результат розрахунку:

Таблиця 1. 4

Шуканавеличина

Аналітичне розв'язання

Результати розрахунку Ліра10.4

Відхилення, %

, кгс

13386.7

13386.7

0

= , кгс

-9465.8

-9465.8

0